Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

BA1 Mentoraat Duitse taal en cultuur 1e semester

Vak
2020-2021

Toelating

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma en zijn gekoppeld aan het vakonderdeel Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis 2015.

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden zoals:

  • studievaardigheden: studeren

  • studievaardigheden: geheugentechnieken

  • studievaardigheden: leesstrategieën

  • onderzoeksvaardigheden: argumenteren

  • onderzoeksvaardigheden: bronnen beoordelen

  • onderzoeksvaardigheden: plagiaat en gebruik van bronnen

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van:

  • het efficiënt en effectief studeren

  • het vinden van de hoofdlijnen en de hoofd ideeën van academische lezingen en publicaties

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur. De bijeenkomsten zijn tweewekelijks, 1 keer in het 1e blok en 2 keer in het 2e blok. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via de Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Studielast

  • Drie tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 u. = 6 u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname De presentie maakt deel uit van de toetsing voor het onderdeel Krise und Kritik.

Literatuur

N.v.t.

Inschrijving

Via uSis