Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

BA1 Mentoraat Duitse taal en cultuur 2e semester

Vak
2020-2021

Toelating

De mentoraatbijeenkomsten zijn een verplicht onderdeel van het propedeuseprogramma en zijn gekoppeld aan het vakonderdeel Das Eigene und das Andere: Kulturen, Medien und Identität.

Beschrijving

Binnen deze cursus worden instructie en begeleiding aangeboden in academische vaardigheden, met name schrijven en presenteren

•schrijven: opbouw en structuur •schrijven: schrijfstijl •schrijven: refereren •presenteren: presentatietechnieken •presenteren: proefpresentaties

Leerdoelen

Studenten zullen hun vaardigheden ontwikkelen op het gebied van academisch schrijven.

Rooster

Zie het rooster van de opleiding Duitse taal en cultuur.

Er zijn acht bijeenkomsten, verdeel over het 3e en 4e blok. Uitgebreide informatie over het programma en het rooster wordt beschikbaar gemaakt via de Blackboard.

Onderwijsvorm

Werkgroepen

Studielast

•Acht bijeenkomsten van 2 u. = 16 u.

Toetsing

Verplichte aanwezigheid en actieve deelname De presentie maakt deel uit van de toetsing voor het vakonderdeel Das Eigene und das Andere: Kulturen, Medien und Identität.

Literatuur

N.v.t.

Inschrijving

Via uSis Studenten worden aan het begin van het academisch jaar door de studiecoördinator in mentorgroepen ingedeeld.