Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Cognitive Neuroscience voor AI

Vak
2020-2021

Toegangseisen
n.v.t.

Beschrijving
In cognitieve neurowetenschappen worden traditioneel cognitief-psychologische functies zoals perceptie, actie, emotie, bewustzijn, geheugen, beslissen en aandacht bij mensen onderzocht vanuit meerdere relevante disciplines. De nadruk van het veld ligt op de zoektocht naar mechanismen in het zenuwstelsel en cognitieve modellen die deze menselijke functies kunnen verklaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van technieken, kennis en modellen uit onder anderen de biochemie, anatomie, fysiologie, pathologie, gedragspsychologie, en informatica. In deze cursus wordt studenten kunstmatige intelligentie actuele inzichten geleerd over hoe mensen informatie verwerken en wordt gereflecteerd op de relevantie hiervan voor kunstmatige intelligentie.

Leerdoelen

  • Actuele kennis vergaren over de neurowetenschappelijke basis van cognitieve processen

  • Deze kennis relateren aan kunstmatige intelligentie in de vorm van een schriftelijk betoog

Roosters

Het meest recente rooster is te vinden op de Studenten-website:

Onderwijsvorm
14 Hoorcolleges en 14 werkcolleges.

Toetsing en weging
Het eindcijfer voor deze cursus is een gewogen gemiddelde van:

  • Het schriftelijk tentamen (gedeeltelijk open vragen, gedeeltelijk multiple choice) – weging 60%

  • Een paper van ongeveer 2500 woorden – weging 40%
    Voor beide onderdelen moet minimaal een 5.0 worden gehaald en het gewogen gemiddelde moet hoger dan een 5.5 zijn om dit vak af te ronden.

Literatuurlijst
Ward, J., The Student’s Guide to Cognitive Neuroscience. Psychology Press (2015) 3rd Edition.
ISBN: 978-1-84872-272-9 (paperback) of ISBN: 978-1-315-74239-7 (e-book)

Aanmelden

Aanmelden via uSis: Selfservice > Studentencentrum > InschrijvenActiviteitencodes te vinden via de studentenwebsite onder de tab 'Wiskunde en Natuurwetenschappen'.

Contact
Dr. David A. Vogelsang
Email: d.a.vogelsang@fsw.leidenuniv.nl