Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Operating Systems

Vak
2010-2011

Beschrijving

Ten grondslag van alle software die op een systeem draait ligt het operating system,
ofwel besturingssysteem. Het besturingssysteem heeft als doel een generieke
interface te bieden voor allerhande software die op het systeem kan draaien, zodat
deze software zich niet hoeft te bekommeren hoe de videokaart, harde schijf en
andere hardware moet worden aangestuurd.

We zullen alle facetten van besturingssystemen bestuderen, zoals onder andere
process management, virtual memory management, system calls, file systems, device
drivers en bootstrapping. Begrippen als processen, scheduling, synchronisatie,
deadlock, context switching en memory mapping zullen de revue passeren.

Een speciaal ontwikkeld besturingssysteem zal de basis vormen voor het practicum,
waarbij we zullen experimenteren met de besproken theorie over onder andere process
management en virtual memory management.

Methode

Hoorcollege, practicum.

Examinering

Schriftelijk aan het eind van het semester en practicum gedurende het semester. Het
cijfer voor het vak wordt bepaald aan de hand van het tentamen en het practicum. Het
practicum zal een zeer belangrijke rol spelen in het vak.

Doel

Het bijbrengen van functionaliteiten van operating systems, welke worden toegepast
in alledaagse operating systems. In het bijbehorende practicum zal worden
geëxperimenteerd met verschillende implementaties van operating system
functionaliteiten die in het hoorcollege zijn geïntroduceerde.

Literatuur

Hand-outs
Boek: Operating System Concepts, 8th Edition (International Student Version).
Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin, Greg Gagne. 2008. Wiley Publishing.

Website

OS