Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Theorie van Concurrency

Vak
2010-2011

Doel

Het aanleren van fundamentele begrippen aangaande concurrente systemen en de manier waarop deze begrippen geformaliseerd en geanalyseerd kunnen worden.Op deze manier krijgt de student inzicht in basistechnieken om te werken met concurrente systemen.

Methode

hoorcollege, werkgroep

Examinering

schriftelijk

Beschrijving

Het begrip concurrency als verschijnsel bij gelijktijdig verlopende en elkaar mogelijk beïnvloedende processen wordt bestudeerd. Dit wordt gedaan aan de hand van het Petrinetmodel. Zowel de structuur als het gedrag van (concurrente systemen gemodelleerd door) Petri netten worden in het college besproken.

Website

Theorie van Concurrency

Materiaal

opgavenbundel (beide in het Engels) beschikbaar bij het begin van het college.