Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Strategic Management

Vak
2012-2013

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Strategic Management laat de student allereerst kennis maken met de functie van strategie en marketing en de interactie tussen strategie, marketing en de andere disciplines in de organisatie. Vervolgens wordt ingegaan op het marktonderzoek en de analyse van de interne en de externe omgeving van de onderneming. Ook komen de diverse markten waarop een organisatie een rol kan spelen en de hierbij horende concurrentiestrategieën aan bod. Dit alles wordt mede behandeld aan de hand van een te schrijven strategisch marketing plan.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennis maken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van markten, strategie, marketing en recente ontwikkelingen in het vak.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)

Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Begrip van het verband tussen ondernemingsstrategie en de marketingfunctie in de organisatie van de onderneming;

 • Inzicht in de rol van marketing daarin als probleemgebied, als filosofie en als managementactiviteit;

 • Kennis van de meest basale termen en concepten van het vakgebied;

 • Kennis van de meest gebruikte modellen over klantgedrag van zowel consumenten als organisaties, de productlevenscyclus, adoptie, portfolioanalyse, en dergelijke;

 • Het kunnen toepassen van deze modellen in het analyseren van de commerciële situatie van een bedrijf;

 • Kennis van de elementen van het strategische marketingplan; en

 • Begrip van de financiële en organisatorische implicaties van een strategisch marketingplan.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Gecombineerde Hoor-/werkcolleges

 • Aantal à 4 uur: 5

 • Namen docenten Drs. N.J.C. van de Ven

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  lezen van betreffende hoofdstukken per week.

Toetsing

Toetsvorm(en)
Schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen, essayvragen en een caseanalyse.
Dit tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

Het schrijven van een strategisch marketingplan. Dit strategisch marketingplan telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Het strategisch marketingplan dient via Blackboard te worden ingeleverd. Meer informatie wordt bij aanvang van de cursus verstrekt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur en hetgeen behandeld is tijdens hoorcolleges en werkgroepen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Philip Kotler, Veronica Wong, John Saunders, Gary Armstrong– Principles of Marketing. Pearson/Prentice Hall, fifth European edition, 2008.

Werkboek:
geen

Reader:
Geen. Alle benodigde informatie, communicatie en relevante links worden verstrekt via Blackboard en hoorcolleges.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie cursusomgeving Blackboard.

Aanmelden

De aanmelding verloopt via uSis.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. N.J.C. van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.14

 • Bereikbaarheid: Maandag tot en met donderdag 09.00-17.00

 • Telefoon: 071 – 527 8803

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.15

 • Openingstijden: maandag t/m vrijdag, van 09.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7851

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerkingen

geen.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.