Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Marketing Management

Vak
2012-2013

Let op: Het vak Marketing Management van de afstudeerrichting Recht en Bedrijfswetenschappen verschilt inhoudelijk van het vak Marketing Management van de minor Bedrijfswetenschappen. Het vak bij de minor borduurt namelijk voort op eerder opgedane kennis bij het vak Strategic Management en kan dan ook alleen door minor studenten gevolgd worden.

Dit studiegidsnummer geldt voor beide vakken! Ga naar Blackboard voor meer informatie.

Toegangseisen

Propedeuse behaald.

Beschrijving

Marketing Management geeft de student een introductie in de wereld van marketing. Marketing draait tegenwoordig vooral om het creëren van waarde voor de consument en het bouwen van lange termijn relaties met deze consument. Deze cursus leert de student de markten van bedrijven te begrijpen o.a. door te kijken naar informatie uit deze markten. Er wordt ingegaan op consumentengedrag en hoe bedrijven hier het best op kunnen inspelen.
Ook wordt er gekeken naar de verschillende instrumenten die bedrijven beschikbaar hebben om op de consument in te spelen. Te denken valt aan het in te zetten product of dienst, de wijze van prijszetting, de plaats waar producten/diensten aangeboden worden en de verschillende wijzen van communicatie met de consumenten.

Leerdoelen

Doel van het vak:
Kennis maken met de basisbeginselen in de theorie en praktijk van markten, strategie, marketing en recente ontwikkelingen in het vak.

Eindkwalificaties (eindtermen van het vak)
Na afronding van het vak hebben studenten de volgende kwalificaties verworven:

 • Inzicht in de rol van marketing als probleemgebied, als filosofie en als managementactiviteit;

 • Kennis van de meest basale termen en concepten van het vakgebied;

 • Inzicht in waarde creatie en de hieruit voortvloeiende waarde creërende strategieën; * Kennis van de meest gebruikte modellen over klantgedrag van zowel consumenten als organisaties, de productlevenscyclus, adoptie, portfolioanalyse, en dergelijke.

 • Kennis van de marketingmix instrumenten die bedrijven tot hun beschikking hebben.

 • Begrip van de financiële en organisatorische implicaties van een strategisch marketingplan.

Rooster

Kies voor propedeuse of bachelor en master.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges Bachelor Recht en Bedrijfswetenscahppen

 • Aantal à 2 uur: 5

 • Namen docenten Drs. N.J.C. van de Ven

 • Vereiste voorbereiding door studenten:
  lezen van betreffende hoofdstukken per week.

Werkgroepen Bachelor Recht en Bedrijfswetenscahppen

 • Aantal a 2 uur: 5

 • Namen docenten Drs. N.J.C. van de Ven

Gecombineerde hoor/werkcolleges Minor bedrijfswetenschappen

 • Aantal à 4 uur: 5

Toetsing

Toetsvorm(en)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit meerkeuzevragen, essayvragen en een caseanalyse. Dit tentamen telt voor 70% mee voor het eindcijfer.

 • Het schrijven van een marketingplan. Dit marketingplan telt voor 30% mee voor het eindcijfer.

Inleverprocedures
Het marketingplan dient via Blackboard te worden ingeleverd. Meer informatie wordt bij aanvang van de cursus verstrekt.

Examenstof
Tot de examenstof behoort de verplichte literatuur, de reader en hetgeen behandeld is tijdens hoorcollege, werkgroep en tijdens eventuele andere onderwijsvormen.

Blackboard

Bij dit vak wordt gebruik gemaakt van Blackboard.

Literatuur

Verplicht studiemateriaal
Literatuur:
Gary Armstrong and Philip Kotler – Marketing, An Introduction, Pearson, Eleventh Global Edition, 2013
ISBN 13 : 978-0-273-76718-3
ISBN 10: 0-273-76718-6

Werkboek:
Geen

Reader:
Ja, reader met alle benodigde informatie over deze cursus wordt beschikbaar gemaakt via Blackboard.

Aanbevolen studiemateriaal
Zie cursusomgeving Blackboard

Aanmelden

De aanmelding verloopt via Blackboard.

Contact

 • Vakcoördinator: Drs. N.J.C. van de Ven

 • Werkadres: Steenschuur 25, kamer B 3.14

 • Bereikbaarheid: maaandag tot en met donderdag 09.00-17.00

 • Telefoon: 071 – 527 8803

 • E-mail: n.j.c.van.de.ven@law.leidenuniv.nl

Instituut/afdeling

 • Instituut: Fiscale en Economische vakken

 • Afdeling: Bedrijfswetenschappen

 • Kamernummer secretariaat: B 2.11

 • Openingstijden: Maandag t/m vrijdag, van 9.00 – 17.00 uur

 • Telefoon secretariaat: 071 – 527 7840

 • E-mail: Bedrijfseconomie@law.leidenuniv.nl

Opmerking

Aanmelding voor de werkgroepen alsmede het (her)tentamen gaat via Blackboard. Dus NIET via uSis.

Contractonderwijs

Belangstellenden die deze cursus in het kader van contractonderwijs willen volgen (met tentamen), kunnen meer informatie vinden over kosten, inschrijving, voorwaarden, etc. op de website van Juridisch PAO.