Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Werkgroep Taalkundig Veldwerk B (eindwerkstuk)

Vak
2012-2013

H3. Beschrijving

Uitbreiding van het werkcollege Taalkundig veldwerk met een werkstuk.

H3. Contact

Dhr.Prof. M.P.G.M. Mous.