Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Specialisatieprogramma

Vak
2012-2013

Let op: de BA3-cursussen in Computertoepassingen zijn niet zonder meer toegankelijk voor niet-Saxion pre-masterstudenten. Hiervoor is archeologische voorkennis vereist.

Het specialisatieprogramma van de pre-master Archeologie bestaat uit de volgende onderdelen:

2 profielvakken uit bachelor jaar 2, keuze uit:

3 specialisatievakken uit bachelor jaar 3, keuze uit:

1 ondersteunend keuzevak, of een werkstuk/onderzoeksopdracht (in overleg met de master scriptiebegeleider)