Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Van Gutenberg tot Gates

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden als onderdeel van de minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is twintig, plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Deze cursus schenkt aandacht aan de vele manieren waarop mensen beroepsmatig met boeken omgaan. Dat brede gebied bestrijkt het hele ‘boekenvak’ (van uitgevers via distributeurs en boekverkopers tot bibliotheken), maar ook de boekwetenschap. De cursus behandelt een aantal centrale thema’s zoals aspecten van het maken van boeken van handschrift via druk tot digitaal, de ontwikkeling van letter en schrift, technologische veranderingen, typografische vormgeving, organisatie van het boekenbedrijf, het auteurs- en kopijrecht, de historiografie van het vakgebied, bibliografische beschrijving e.d. in wisselwerking met bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van inzicht in de theorie en praktijk van de boekwetenschap.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Hoorcollege en excursies.

Toetsing

Tussentoets (25%) en eindwerkstuk (75%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Asa Briggs en Peter Burke, A social history of the media. From Gutenberg to the Internet (Cambridge: Polity, 2002).

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Book and Digital Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: mw. T.D. Obbens, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

“Deelname aan alle bijeenkomsten van deze cursus is verplicht; bij zwaarwegende redenen is het mogelijk, na voorafgaand overleg met en na toestemming van de docent, één bijeenkomst te missen. Wie bij een college van één blok (in de regel 7 weken) twee keer afwezig is, wordt van verdere deelname uitgesloten en moet het college opnieuw volgen. Wie bij een college van twee blokken (in de regel 13 weken) twee keer afwezig is, moet in overleg met de docent een aanvullende opdracht maken. Drie keer absentie betekent uitsluiting van het college.”