Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Beroemde boeken

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden als onderdeel van de minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is twintig, plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Dit hoorcollege biedt een overzicht van het werkterrein van de (voornamelijk Westerse) boekwetenschap en behandelt daarbij aan de hand van een selectie van beroemde boeken in handschrift en druk de geschiedenis en praktijk van tekst- en kennisoverdacht en de wisselwerking met bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen. Aan bod komen onder meer de boekwetenschappelijke basisbegrippen, de ontwikkeling van de boekproductie van handschrift tot druk en elektronische tekstdragers, de geschiedenis van het lezen, de plaats van het geschreven, gedrukte en digitale woord in de samenleving, aspecten van teksteditie en de boekwetenschap als afzonderlijke discipline.

Leerdoelen

Doel van de cursus is het verwerven van kennis van en inzicht in historische ontwikkelingen en boekwetenschappelijke thema’s en concepten.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Tussentoets (25%), schriftelijk tentamen met open vragen en/of enkele essayvragen (75%).

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

Syllabus met literatuur die wekelijks bestudeerd moet worden.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Book and Digital Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: mw. T.D. Obbens, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

“Deelname aan alle bijeenkomsten van deze cursus is verplicht; bij zwaarwegende redenen is het mogelijk, na voorafgaand overleg met en na toestemming van de docent, één bijeenkomst te missen. Wie bij een college van één blok (in de regel 7 weken) twee keer afwezig is, wordt van verdere deelname uitgesloten en moet het college opnieuw volgen. Wie bij een college van twee blokken (in de regel 13 weken) twee keer afwezig is, moet in overleg met de docent een aanvullende opdracht maken. Drie keer absentie betekent uitsluiting van het college.”