Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Boekgeschiedenis in de Praktijk

Vak
2013-2014

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden als onderdeel van de minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is twintig, plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

Aan de hand van een specifieke boekhistorische invalshoek worden door de studenten enkele kleine zelfstandige onderzoeken verricht. Het onderzoek zal zo veel mogelijk plaatsvinden aan de hand van Leids materiaal en/of Leidse collecties.

Leerdoelen

Dit werkcollege beoogt de student vertrouwd te maken met de praktijk van boekhistorisch onderzoek in bibliotheek en archiefcollecties.

Rooster

Het rooster is vanaf 1 juni beschikbaar via de website van de opleiding.

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing

Schriftelijke opdrachten (80%) en mondelinge presentaties (20%)..

Blackboard

Er zal een blackboard site beschikbaar zijn voor deze cursus.

Literatuur

M.T.G.E. van Delft & C. de Wolf (eindred.), Bibliopolis. Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle/Den Haag, 2003) (ook te raadplegen via www.bibliopolis.nl), en nader op te geven literatuur.

Aanmelden

Studenten melden zich aan via uSis. Bij problemen kan men het secretariaat raadplegen; tel. 071 5272144 of english@hum.leidenuniv.nl.

Contact

Secretariaat Opleiding Book and Digital Media Studies, P.N. van Eyckhof 4, kamer 102C. Tel. 071 5272144; mail: english@hum.leidenuniv.nl.
Studiecoördinator: mw. T.D. Obbens, P.N. van Eyckhof 4, kamer 103C.

Opmerkingen

“Deelname aan alle bijeenkomsten van deze cursus is verplicht; bij zwaarwegende redenen is het mogelijk, na voorafgaand overleg met en na toestemming van de docent, één bijeenkomst te missen. Wie bij een college van één blok (in de regel 7 weken) twee keer afwezig is, wordt van verdere deelname uitgesloten en moet het college opnieuw volgen. Wie bij een college van twee blokken (in de regel 13 weken) twee keer afwezig is, moet in overleg met de docent een aanvullende opdracht maken. Drie keer absentie betekent uitsluiting van het college.”