Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Tibetan 1 (not offered in 16-17)

Vak
2016-2017

Deze cursus wordt in 2016-2017 niet aangeboden.