Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Regulating the Internet

Vak
2016-2017

Course Description

This course is about the regulation of the internet and other digital technologies. The question on how to regulate the Internet has become a major political theme. This course gives an overview of the theoretical and practical aspects of Internet regulation and Internet governance.
The course addresses theories on the regulation of digital technologies that have been developed. The course specifically deals with the governance and regulation of the Internet. It provides students with in-depth knowledge on the dynamic interaction between technical (protocols, standards), business (interconnection, business models), political (UN, EU, IGF, ITU, ICANN) and legal (self regulation, co-regulation, state regulation) aspects of Internet governance.

Course Requirement

Master Degree

Examination Method

Written exam (60%)
Paper (15%)
Presentation (25%)