Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Quality Management in Pharma and Biotech. Module 4 - Quality and Safety for the Manufacturing of Biopharmaceuticals

Vak
2016-2017