Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Taalkundig veldwerk B

Vak
2018-2019

Het college wordt in het Engels gegeven. Zie voor meer informatie de Engelstalige studiegids.

Studenten die voor Taalkundig veldwerk kiezen dienen zowel A als B te volgen.

Contact

Teacher Dr. Sara Petrollino

Coordinator of Studies: P.C. Lai LL.M. MSc

Education Administration Office: van Wijkplaats