Vanwege het Corona virus is het nog onduidelijk hoe het onderwijs precies verzorgd gaat worden. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Tutoraat tweede jaar BA CA-OS

Vak
2019-2020

Beschrijving

Zie voor de volledige beschrijving van het bachelortutoraat het tabblad Arbeidsmarktoriëntatie .

De volgende vragen en onderwerpen staan in het tweede jaar centraal:

 • Aandacht voor keuzevakken: Welke kant wil ik op met deze studie?

 • Voorlichting over stages: Hoe en waar wil ik werkervaring opdoen?

 • Voorlichting over studeren in het buitenland: Wil ik in het buitenland studeren? Waar? En waarom?

 • Aandacht voor CV-opbouw: Hoe werk ik aan een goede CV? Welke ervaringen worden interessant gevonden door werkgevers? (loopbaanoriëntatie)

Vervlechting met cursussen

Naast plenaire bijeenkomsten bestaan er binnen de cursussen duidelijke links met de arbeidsmarkt. Hieronder een overzicht per vak:

 • Het Onderzoekslab als geheel (bestaande uit 3 vakken) vormt de meest concrete praktijkervaring in het doorlopen van een antropologisch onderzoekstraject uit de bachelor. De combinatie van vaardigheden bereidt studenten voor op een breed scala aan onderzoeksfuncties op wetenschappelijk maar ook op meer toegepast gebied.

 • Onderzoeksvoorbereiding: Praktijkoefening in het opzetten van een eigen onderzoek.

 • Veldwerk NL: Praktijkoefening in het uitvoeren van een eigen onderzoek en het schrijven van een rapport.

 • Multivariate analyse: van data naar verslag: Praktijkoefening in het analyseren van onderzoeksdata waarbij meerdere technieken worden gebruikt (o.a. MCA, CATPCA en factoranalyse).

 • Regiovakken en themavakken: Gastsprekers vormen binnen de keuzeonderdelen van het tweede jaar de voornaamste connectie met het werkveld.

Rooster:

 • n.t.b.: Study Abroad Festival over studeren in het buitenland in het 3e jaar,

 • 25 september 2018; 13-16; SB11: Keuzevakkenmiddag met info over de mogelijke invulling van de keuzeruimte van het 3e jaar. Aanwezigheid verplicht!

 • 6 december; 13:00-15:00; 1A11: Sollicitatietraining: aandacht voor: sollicitatiebrieven, profilering, CV, LinkedIn, netwerken en sollicitatiegesprekken,

 • n.t.b. – juni 2019: Praktische oefeningen binnen het Onderzoekslab,

 • Maart – juni 2019: Contact met de arbeidsmarkt via gastsprekers e.d. binnen regio en themavakken,

 • Maart 2019: FLO (Facultaire Loopbaan Oriëntatie dag),

 • 10 april 2019; 13:30-18:00; 1A01: Antropologen Carrièredag (verdere info volgt via Blackboard en de website van CA-OS),

 • Juni 2019: Reflectiebijeenkomst: Reflectie op het tweede jaar, onderzoekservaring, regio’s en thematische interesses, vooruitblik op jaar 3. Aanwezigheid verplicht!

Afronding

Arbeidsmarktoriëntatie wordt niet getoetst en er worden geen studiepunten toegekend. Opdrachten die tijdens de bijeenkomsten worden opgegeven dienen naar behoren te worden uitgevoerd. Deelname aan de keuzevakkenmiddag en reflectiebijeenkomst is verplicht. Deelname aan de overige activiteiten wordt sterk aangeraden.

Blackboard

Voor het Arbeidsmarktoriëntatietraject wordt gebruikgemaakt van Blackboard voor o.a. het verstrekken van informatie over het traject, de data van bijeenkomsten, stagevacatures en evenementen. Studenten worden door de coördinator van het traject aan de Blackboard module toegevoegd.

Studiemateriaal

Voor deze cursus hoef je geen studiemateriaal aan te schaffen. Informatie en opdrachten worden verstrekt tijdens de bijeenkomsten.

Contact en coördinatie:

Simone de Boer MA
NB: De activiteiten rondom arbeidsmarktoriëntatie worden georganiseerd in nauwe samenwerking met het Studenten Loopbaancentrum. Kijk voor aanvullend advies en/ of specifieke cursussen op de facultaire website.