Due to the Corona virus it is unclear how the programmes will take place. For the latest news please check the course page in Blackboard/Brightspace.

Prospectus

nl en

Architectural History 1400-2000

Course
2015-2016

Toegangseisen

Gelijk aan toegangseisen BA Kunstgeschiedenis.

Beschrijving

In deze cursus worden de belangrijkste architecten, stromingen, en gebouwtypes van de Westerse architectuur in de periode 1400-2000 behandeld, en waar mogelijk geplaatst in een mondiale context. Daarnaast wordt onderzocht, in samenhang met de inleiding Oude Beeldende Kunst, hoe architectuur en beeldende kunst samengaan in de context waarvoor gebouwen, beeldende kunstwerken en beelden zijn ontworpen, en wat de impact van gebouwen is op de samenleving waarin ze zijn ontstaan en de gebruiker of beschouwer.

Leerdoelen

  • Basiskennis betreffende de geschiedenis en theorie van de architectuur.

  • De voor het vakgebied relevante begrippen en concepten kennen en elementair inzicht hebben in theoretische aspecten van het wetenschappelijk bestuderen van de architectuurgeschiedenis.

  • In staat zijn de belangrijkste stijlen, architecten, en gebouwtypes te herkennen.

  • Afzonderlijke gebouwen kunnen plaatsen in de context van een stijl, oeuvre, gebouwtype of opdrachtsituatie.

  • Relaties tussen architectuur en beeldende kunst kunnen analyseren.

  • De teksten in het cursushandboek doorgronden en de erin verwoorde benaderingen zelfstandig kunnen toepassen bij het analyseren van gebouwen.

Rooster

  • Maandag van 13-15 uur en woensdag van 17-19 uur in Blok 2 (concept)]

Let op! Voor het definitieve rooster zie de roosterpagina van de opleiding.

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

Studielast

Totale studielast voor de cursus: 5 ects (140 uur)

28 uur: Deelname colleges (2 uur p.w. x 14 weken)
48 uur: Literatuurstudie
44 uur: Schrijven essays (2 × 22 uur)
20 uur: Voorbereiden toetsen (2 × 10 uur)
—-
140 uur

Toetsing

  • 2 deeltoetsen (samen 50%).

  • 2 essays (samen 50%) van 1000 woorden elk.

Compensatie: Voor beide onderdelen (toetsen en essays) moet minimaal een 5.5. gehaald worden; een onvoldoende voor het ene onderdeel kan niet worden gecompenseerd met een voldoende voor het andere onderdeel.
Herkansing: er is een herkansing voor alle (deel-)toetsen. Essays kunnen afzonderlijk herkanst worden.

Blackboard

In de cursus wordt van Blackboard gebruik gemaakt om de powerpoints en samenvattingen behorende bij de colleges en oefentoetsen ter beschikking te stellen.

Literatuur

M. Trachtenberg en I. Hyman, Architecture. From Prehistory to Postmodernism. New Jersey, 2002 (tweede druk of later), Deel 3 en 4, pp. 276-550.

Aanmelden

Via uSis.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden voor Studeren à la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Mw. Dr. J.G. (Juliette) Roding

Opmerkingen

In dit vak wordt (deels) gebruik gemaakt van blended learning om studenten te leren zich d.m.v. interactieve toetsen zelfstandig en actief te stof eigen te maken.