Vanwege het coronavirus is de informatie voor opleiding en toetsing in semester 2 (blok 3 en 4) niet meer op alle punten actueel. Zie voor de actuele informatie de betreffende vakpagina’s op Blackboard/Brightspace.

Studiegids

nl en

Jaar 1

Vak EC Semester 1 Semester 2

Semester 1

Children’s Rights 5
Personen- en familierecht vanuit de minderjarige belicht 5
Jeugdbescherming en Jeugdhulp 5
Practicum Jeugdrecht 10

Scriptie deel/fase 1: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie Jeugdrecht 5

Semester 2

Kind en migratie 5
Jeugd- en straf(proces)recht 5
Privatissimum Jeugdrecht 10

Profileringsvak Jeugdrecht: keuze uit 1 van 2 onderstaande vakken:

Profileringsvak: Kind en internet 5
Profileringsvak: Capita selecta Jeugdrecht 5
VERVALLEN: Profileringsvak: Kind en onderwijs 5

Scriptie deel/fase 2: 5 ec (NB geen afzonderlijk cijfer; alleen eindcijfer)

Scriptie Jeugdrecht 5