Studiegids

nl en

Klanken van de Wereld

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Geen.

Beschrijving

Door de colleges en de oefensessies krijgen de studenten vaardigheden in het produceren, herkennen, transcriberen en analyseren van spraakklanken. De studenten worden geconfronteerd met bekende en onbekende klanken en klanksystemen: medeklinkers, klinkers, toon.
Er wordt 1 uur college gegeven, gevolgd door 1 uur oefensessie waarbij de studenten zelf oefenen om de klanken te maken. Het college wordt ondersteund met een speciaal ontworpen digitale cursus die hen helpt om de klanken te leren herkennen en te benoemen.

Leerdoelen

Deze cursus heeft een vierledig doel:

  • het leren produceren van spraakklanken

  • het leren herkennen van spraakklanken

  • het leren van de symbolen van het IPA (International Phonetics Association) alfabet voor het transcriberen van spraakklanken

  • het leren analyseren en definiëren van spraakklanken

Rooster

Kijk op MyTimetable

Onderwijsvorm

Hoorcollege met oefensessies.

Toetsing en weging

Schriftelijk tentamen met kort mondeling gedeelte; tussentoets halverwege het semester.
Tussentoets: 30%
Eindtentamen, schriftelijk gedeelte: 30%
Eindtentamen, dictee: 20%
Eindtentamen, mondeling: 20%

Alle toetsen kunnen herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Opgave tijdens college.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Studenten worden door de onderwijsadministratie ingeschreven voor de werkgroepen van dit vak.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Contractonderwijs mogelijk

Contact

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met de docent: Dr. M.G. (Maarten) Kossmann

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Education Administration Office: Reuvensplaats

Opmerkingen

niet van toepassing