Studiegids

nl en

Historische Taalkunde

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Enige basiskennis van de fonologie, fonetiek en het IPA, bijvoorbeeld opgedaan in de cursus Klanken van de wereld. Studenten die niet het college Taal en cultuur van de Indo-Europeanen gevolgd hebben wordt aangeraden de reader van dat vak aan te schaffen en zelfstandig door te nemen.

Beschrijving

Een inleiding in de historische taalkunde, hoofdzakelijk geïllustreerd aan de hand van het Nederlands en zijn nauwste verwanten Duits, Fries en Engels. Woorden veranderen van vorm en betekenis, talen veranderen van woord- en zinsbouw. Op wat voor manieren gebeurt dat en wat zijn de oorzaken daarvan? We behandelen die vragen aan de hand van voorbeelden uit bekende talen op het hoorcollege, met oefeningen over dezelfde verschijnselen in minder bekende talen op het werkcollege.

Als deel van deze cursus worden studenten geacht de colleges over Academische Vaardigheden bij te wonen.

Leerdoelen

  • Kennis van en inzicht in de methodologie van de historische taalwetenschap;

  • De vaardigheid om dit opgedane inzicht toe te passen op niet behandelde data.

  • Kennis van de terminologie van de historische taalwetenschap.

Rooster

Taalwetenschap (BA)

Onderwijsvorm

Hoorcollege (1 uur) en werkcollege (1 uur)

Toetsing en weging

Mondelinge presentatie (10%), schriftelijk deeltentamen (20%) en eindtentamen (70%). Bij een onvoldoende gewogen gemiddelde is er is mogelijkheid tot gebundelde herkansing van de schriftelijk tentamens (90%).

Literatuurlijst

Aan te schaffen voor aanvang van het college: Robert McColl Millar (2015): Trask’s Historical Linguistics. 3rd edition. London/New York: Routledge.

Joris J.W. Buis, Ger Post & Vincent R. Visser (2016): Academic Skills for Interdisciplinary Studies. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), o.a. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Education Administration Office Reuvensplaats

E-mail address Education Administration Office Reuvensplaats: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Coordinator of Studies

Opmerkingen

Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten Taalwetenschap (BA).

Eerstejaarsstudenten Taalwetenschap (BA) zullen door de onderwijsadministratie worden ingedeeld in de werkgroepen.