Studiegids

nl en

Tekstanalyse

Vak
2020-2021

Toegangseisen

n.v.t.

Beschrijving

Tekstanalyse (‘discourse analysis’) houdt zich bezig met de studie van taaluitingen die uitgaan boven het niveau van één zin. Een verzameling zinnen is op zichzelf nog geen tekst: er moet op z’n minst samenhang tussen de zinnen zijn, dus een tekst heeft structuur, en de spreker/schrijver heeft met de tekst als geheel een bepaald doel. In deze cursus maak je kennis met verschillende theorieën van tekstanalyse en de bijbehorende analyse-methodes. Belangrijke vragen die daarbij aan bod komen, zijn: welke verschillende soorten teksten kun je onderscheiden en wat is de invloed van tekstsoort (genre en medium) op tekststructuur? Hoe wordt door talige en inhoudelijke middelen samenhang (coherentie/cohesie) in een tekst gecreëerd? Hoe kun je door kritische tekstanalyse impliciete vooronderstellingen en vooroordelen van de schrijver op het spoor komen? Hoe kan de samenhang tussen tekst en beeld worden geanalyseerd (multi-modaliteit)? Hoe maak je, met behulp van tekstanalyse, een tekst begrijpelijker, overtuigender of aantrekkelijker?

Leerdoelen

Na het volgen van dit college kun je

  • een overzicht geven van de belangrijkste theoretische benaderingen van teksten en van de verschillen en overeenkomsten tussen de benaderingen;

  • verschillende analyse-methodes toepassen op bestaande teksten;

  • een gemotiveerd oordeel vellen over tekstkwaliteit en concrete adviezen geven om die kwaliteit te verbeteren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

  • tussentijdse opdrachten (20%)

  • tekstanalyse (40%)

  • tekstadvies (40%)

De tekstanalyse en het tekstadvies kunnen herkanst worden, de tussentijdse opdrachten niet.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de twee papers wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de bespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt later aangekondigd.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op deze website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

niet van toepassing

Contact

Voor vragen over de inhoud van het vak kan je contact opnemen met de docent, de contactgegevens van de docent vind je door op de naam te klikken in de sidebar.

Voor vragen over het inschrijven voor vakken in usis kan je contact opnemen met de onderwijsadministratie Reuvensplaats
E-mail address: osz-oa-reuvensplaats@hum.leidenuniv.nl

Voor vragen over je studievoortgang kan je contact opnemen met de studie adviseur

Opmerkingen

niet van toepassing