Studiegids

nl en

Kunstgeschiedenis van Egypte en Syrië-Mesopotamië

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Studenten die deze cursus willen volgen, dienen de cursus Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten met succes te hebben afgerond.

Beschrijving

IIn dit college worden specifieke onderwerpen en/of problemen uit de Egyptische en de Mesopotamische kunstgeschiedenis en de kunstgeschiedenis van Syrië-Palestina (hier vooral van de Hellenistische tot de Byzantijnse periode) betreffende schilder-, beeldhouw-, en bouwkunst behandeld. Hierbij wordt in het bijzonder aandacht besteed aan iconografie en iconologie en aan fundamentele relaties tussen Oosterse (Oudegyptische/Mesopotamische, Syro-Palestijnse) en Westerse kunst.

Leerdoelen

Dit college is een vervolg op de kunsthistorische literatuur die is behandeld in het tweedejaarscollege Materiële cultuur van het Oude Nabije Oosten. Het doel is de kennis van en het inzicht in specifieke complexe aspecten en problemen van kunsthistorische fenomenen te vergroten, en het kritisch kijk- en analysevermogen verder te ontwikkelen.

Voorts aansluiting op de eindtermen van de bachelor Oude Nabije Oosten-studies: I.1b, I.1d, I.1e, I.2b, I.2c, I.3a, I.3b, I4a, I.4b, I.5a, IV.1b

Algemene (faculteitsbrede) academische vaardigheden: I 1t/m 6, II.1 en 2, III.1 en III.2, IV 1 t/m 3

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Voor werkcolleges geldt een aanwezigheidsverplichting. Studenten dienen actief en goed voorbereid deel te nemen aan alle werkcolleges. Afwezigheid moet vooraf worden gemeld bij de docent (bijvoorbeeld door onvoorziene omstandigheden, zoals ziekte, familieomstandigheden, problemen met het spoor enz.). In deze gevallen bepaalt de docent of, en zo ja hoe het gemiste college door een vervangende opdracht kan worden ingehaald. Er mogen maximaal twee colleges worden gemist. Afwezigheid zonder kennisgeving en/of meer dan twee keer kan leiden tot uitsluiting van de tentamen(s) en toekenning van een onvoldoende voor de cursus.

Toetsing en weging

Kritische samenvattingen en mondelinge presentatie van geselecteerde delen van de te bestuderen literatuur, gevolgd door een schriftelijk tentamen van essayvragen aan het eind van de cursus.

  • Presentatie: 20% (van het eindcijfer)- De presentaties worden gegeven in groepen van twee. De groepen mogen zelf een onderwerp uitkiezen, of ze kunnen vragen om een onderwerp toegewezen te krijgen. De groepen zijn zelf verantwoordelijk om relevante literatuur op te zoeken en moeten aan het einde van de presentatie ook een bibliografie tonen op de ppt. Een presentatie duurt ca. 15 min.

  • Tentamen: 80% (van het eindcijfer)

Voor het tentamen moet een voldoende zijn behaald.

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Alleen het tentamen kan herkanst worden.

Nabespreking tentamen

Er wordt een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag

Literatuurlijst

Dit is een selectie van boeken die in de cursus compleet of in delen gelezen worden. Verdere artikelen worden in de syllabus uitgelegd.

H. Schäfer, Principles of Egyptian Art (translated and edited by J. Baines), 1974
I.J. Winter, On Art in the Ancient Near East (2010)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Dhr Dr. J.G. Dercksen Mevr Dr. M. Müller Prof.dr. J.K. Zangenberg

Opmerkingen