Studiegids

nl en

De gemeenschap van Qumran

Vak
2020-2021

Nota bene: De cursusbeschrijving voor 2020-2021 is nog niet gereed. Hieronder vind je de cursusbeschrijving van 2019-2020. Als we de cursusbeschrijving van 2020-2021 binnen hebben, zal de informatie zo snel mogelijk aangepast worden.

Toegangseisen

Bijbels Hebreeuws 2 en Bijbels Aramees.

Beschrijving

In deze cursus maken de studenten intensief kennis met een (nader en in overleg te bepalen) selectie van Hebreeuwse of Hebreeuwse en Aramese teksten uit Qumran, regelmatig ook op basis van foto’s van de originele handschriften. Daarbij komen verschillende centrales genres aan bod.

Leerdoelen

In deze cursus leren studenten zelfstandig en kritisch om te gaan met de schriftelijke bronnen uit Qumran in hun taalkundige en culturele context alsmede met de toonaangevende wetenschappelijke hulpmiddelen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Seminar

Toetsing en weging

  • Mondelinge presentatie (30%)

  • Werkstuk (70%)

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

Als het werkstuk onvoldoende is, kan het op basis van feedback van de docent één keer overgedaan worden.

nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Teksten en bibliografische informatie worden tijdens het college ter beschikking gesteld.

Inschrijven

Aanmelden voor A la carte
Aanmelden voor Contractonderwijs

Contact

Drs. D.A.M Sonnevelt

Opmerkingen