Studiegids

nl en

Marokkaanse Cultuur en Samenleving

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Een afgeronde propedeuse

Beschrijving

Een cursus over sociaalwetenschappelijk onderzoek over en in Marokko met lezingen door Marokkaanse en buitenlandse academici op het gebied van sociologie, antropologie, geschiedenis en politieke wetenschappen. Onderwerpen die aan bod komen: urbanisatie, gender, islam, migratie, maatschappelijke bewegingen en media. De te bestuderen literatuur kenschetsen ongeveer een eeuw aan modern onderzoek over de Marokkaanse cultuur en maatschappij en bieden een goed overzicht van de huidige staat van kennis. Verder zal er in het kader van deze cursus ook de Berberweek worden georganiseerd. Deze week staat volledig in het teken van de Berberstudies met colleges over de Berbertalen en –cultuur.

Leerdoelen

  • Verkrijgen van grondig begrip van de Marokkaanse maatschappij

  • Verwerven van basiskennis van sociale studies over Marokko

  • Verwerven van kennis van de geschiedenis en huidige staat van kennis van onderzoek over de Marokkaanse cultuur en maatschappij

  • Verwerven van basiskennis van Berbertalen en -cultuur

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcolleges en werkcolleges

Studielast

5 EC: 5 x 28 uur = 140 uur

Gastcolleges: 12 x 2 uur = 24 uur
Berberweek: 20 uur
Voorbereiding en geschreven opdrachten: 48 uur
Eindpaper: 48 uur

Toetsing

  • Eindwerkstuk (60%)

  • Geschreven opdrachten (20%)

  • Berberweek (20%)

Geschreven opdrachten over de literatuur en de gastcolleges dienen binnen een week na het betreffende gastcollege te worden ingeleverd.
Ter afsluiting van dit onderdeel schrijven de studenten een eindwerkstuk over een specifiek onderwerp, waarbij zij mede gebruik maken van de ter beschikking gestelde literatuur en behandelde theorieën en begrippen. Zij kunnen hierin ook materiaal verzameld tijdens de excursies en in de twee interviews gebruiken. Dit vullen zij aan met gegevens verzameld door zelfstandig literatuur- en internetonderzoek. Dit werkstuk heeft een omvang van circa 2000 woorden, exclusief verwijzingen en bibliografie.
De uiterste inleverdatum voor het eindwerkstuk is maandag 11 juni 2018.
Bij een eindcijfer lager dan een 5,5 moet het eindwerkstuk worden herkanst.

Blackboard

Wordt nader bekend gemaakt.

Literatuur

Literatuur wordt bekendgemaakt via Blackboard

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht.

Contact

Drs. K. Laaraj MA