Studiegids

nl en

Sociaal beleid in Latijns-Amerika

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De cursus is open voor studenten uit de BA Latin American Studies, de BA International Studies die de Area Latin America volgen en de studenten van de minors Latin America Studies en Brazilian Studies. Voor andere studenten: (enige) kennis van de regio is wenselijk, de cursus ‘Inleiding in de Moderne Geschiedenis van Latijns-Amerika I’ uit het eerste semester wordt aangeraden.

Beschrijving

Vanaf de eeuwwisseling heeft de regio Latijns-Amerika een periode van economische bloei meegemaakt. De gunstige economie in combinatie met een golf van linkse regimes hebben geresulteerd in een grote sociale agenda, met meer geldmiddelen en een grotere rol voor de staat en regionale samenwerking. Mede hierdoor zijn veel Latijns-Amerikanen uit de armoede gestapt en is ook vooruitgang geboekt op andere sociale vraagstukken zoals onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Echter, meer recent kampt de regio met economische recessie, met sociale onrust en politieke instabiliteit tot gevolg. Al deze ontwikkelingen hebben invloed op het beleid dat Latijns-Amerikaanse overheden voeren rondom belangrijke sociale vraagstukken. Aan de hand van de centrale thema’s binnen sociaal beleid, wordt in deze cursus aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen in het beleid dat gevoerd wordt rondom gemeenschappelijke sociale problemen zoals migratie, gezondheidszorg, onderwijs en interculturaliteit.

Leerdoelen

 • Het kunnen benoemen van de sociale vraagstukken die centraal staan in de Latijns-Amerikaanse regio.

 • Kennis verwerven van de factoren die kenmerkend zijn voor sociale vraagstukken, los van de nationale context.

 • Inzicht krijgen in de verschillen in beleid die door de nationale overheden gevoerd wordt rondom eenzelfde sociale vraagstuk.

Transferable skills die in deze cursus geoefend worden zijn:

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project)

 • Mondelinge communicatie (presenteren, spreekvaardigheid, luisteren)Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, verslagleggen, structureren, samenvatten).

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen)

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

Toetsing en Weging

Toetsing

 • Groepspresentatie 40%;

 • Take-home tentamen 60%

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers.

Herkansing

 • De herkansing voor de presentatie(s) is een schriftelijk verslag (40%).

 • De herkansing voor het tentamen betreft een schriftelijk tentamen (60%).

 • De herkansing is alleen mogelijk mits het eindcijfer (presentatie + tentamen) een 5 of lager is.

Inzage en nabespreking

Nadat de resultaten zijn bekendgemaakt, kan op verzoek van de student een afspraak met de docent worden gemaakt om het tentamen in te zien en individueel te bespreken.

Literatuurlijst

De definitieve literatuurlijst zal voor aanvang van de cursus worden bekend gemaakt.

Anria, S en Niedzwiecki, S. (2016) ‘Social Movements and Social Policy: the Bolivian Renta Dignidad’. Studies in Comrparative International Development, 51(3): 308-327.

Arza, C. (2008) ‘Pension Reform in Latin America: Distributional Principles, Inequalities and Alternative Policy Options’. Journal of Latin American Studies, Vol.40, Issue 01, pp 1 – 28.

Carnes, ME en Mares, I. (2014) ‘Coalitional realignment and the adoption of non-contributory social insurance programmes in Latin America’. Socio-Economic Review, 12: 695-722.

Cortés, R. (2008) ‘The contemporary Social Policy Debate in Latin America’. Global Social Policy, Vol. 8, No. 1, pp. 109-114.

Deneulin, S. en Sánchez-Ancochea, D. (2017) ‘Urban inequality, youth and social policy in Latin America: introduction to special section’. Oxford Development Studies, DOI: 10.1080/13600818.2017.1383375

Finger, L en Finding, J. (2015) ‘From proposal to policy: Social movements and teachers’ unions in Latin America’. Prospects, 45: 365-378.

Franzoni, JM (2008) ‘Welfare Regimes in Latin America: Capturing Constellations of Markets, Families, and Policies’. Latin American Politics and Society, 50(2): 67-100.

Gautam, Rana S. (2015) ‘Banking crises and social policy: the case of Latin America and the Caribbean’. Journal of International and Comparative Social Policy, Vol. 31, No. 3, pp. 209-233.

Gilbert, A.G. (2014) ‘Free housing for the poor: An effective way to address poverty?’ Habitat International, Vol.41, pp.253-261.

Lavinas, Lena (2013) "21st Century Welfare." New Left Review, 84: 5-42.

Levy, S. en Schady, N. (2013) ‘Latin America’s Social Policy Challenge: Education, Social Insurance, Redistribution’. Journal of Economic Perspectives, Vol. 27, No. 2, pp. 193-218.

Libertun de Duren (2018) ‘Why there? Developers' rationale for building social housing in the urban periphery in Latin America’. Cities, 72: 411-420.

Mato, D. (2011) ‘Forms of intercultural collaboration between institutions of higher education and indigenous and Afro-descendant peoples in Latin America’. Post Colonial Studies, 14 (3): 331-346.

Melguizo et al. (2017) ‘Better pensions, better jobs: status and alternatives toward universal pension coverage in Latin America and the Caribbean’. Journal of Pension, Economics&Finance, 16(2): 121-143.

Midgley, J. (2012) ‘Social Protection and Social Policy: Key Issues and Debates’. Journal of Policy Practice, Vol. 11, No. 1-2, pp. 8-24.

Mignone, J. et al. (2007) ‘Best practices in intercultural health: five case studies in Latin America’. Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine, Vol. 3, p. 31.

Monkkonen, P. (2018) ‘Do we need innovation in housing policy? Mass production, community-based upgrading, and the politics of urban land in the Global South’. International Journal of Housing Policy, DOI: 10.1080/19491247.2017.1417767.

Nelson, J. M. (2011) ‘Social Policy Reforms in Latin America: Urgent but Frustrating’. Latin American Research Review, Vol. 46, No. 1, pp. 226-239.

Niedzwiecki, S. (2014) ‘The Effect of Unions and Organized Civil Society on Social Policy: Pension and Health Reforms in Argentina and Brazil, 1988-2008’. Latin American Politics and Society, Vol. 56, No. 4, pp. 22-48.

Ocampo, J en Gómez-Arteaga, N. (2017) ‘Social protection systems, redistribution and growth in Latin America’. CEPAL Review, 122: 7-30.

Papadopoulos, T. en Velázquez Leyer, R. (2016) ‘Two Decades of Social Investment in Latin America: Outcomes, Shortcomings and Achievements of Conditional Cash Transfers’. Social Policy&Society, 15(3): 435-449.

Tarabini-Castellani Clement, A. (2007) ‘The spread of targeted educational policies in Latin America: global thesis and local impact’. International Studies in Sociology of Education Vol. 17, Nos. 1/2, June 2007, pp. 21–43.

Tejerina, H. et al. (2009) ‘Socialist government health policy reforms in Bolivia and Ecuador: The underrated potential of integrated care to tackle the social determinants of health’. Social Medicine, Vol.4 (4), p. 226.

Valencia Lomelí (2008) ‘Conditional Cash Transfers as Social Policy in Latin America: An Assessment of their Contributions and Limitations’. Annual Review of Sociology, Vol. 34, pp. 475-499.

Velázquez Leyer, R. en Ferrero, J.P. (2016) ‘Social Policy Expansion, Democracy and Social Mobilization in Latin America: Healthcare Reform in Brazil and Mexico’. Journal of Iberian and Latin American Research, 22(2): 117-134.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Kies uit de onderstaande mogelijkheden(weghalen wat niet van toepassing is):
Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing

Contact

Dr. S. Valdivia Rivera

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

De aanwezigheid tijdens hoor- en werkcolleges is verplicht. Er mogen maximaal 3 bijeenkomsten gemist worden. Afhankelijk van de mate van overschrijding van dat maximum, kan de docent besluiten de student aanvullende opdrachten op te leggen.