Studiegids

nl en

Kunst en politiek in Latijns-Amerika

Vak
2020-2021

Toegangseisen

De voertaal van het vak is Spaans, keuzevakstudenten die het vak willen volgen; neem contact op met docent.

Beschrijving

In dit vak wordt de relatie behandeld tussen culturele uitingen – kunst, muziek, fotografie literatuur en cinema – en de maatschappij in Spaans-Amerika. Hoe verhouden deze uitingen zich tot wat er in de maatschappij gebeurt? In Spaans-Amerikaanse teksten, performances en films wordt op verschillende manieren gereageerd op de gebeurtenissen daar. Sommige schrijvers keren zich helemaal van de werkelijkheid af en schrijven boeken die weinig te maken lijken te hebben met wat er om hen heen gebeurt. Anderen lijken met woorden niets over de gebeurtenissen te kunnen zeggen: zij zoeken naar nieuwe vormen, en/of (een nieuwe) orde. We kijken bijvoorbeeld naar performances die reageren op de dictatuur in Chili, de weergave van klassenverschillen in een Mexicaanse film, en hoe een Uruguayaanse schrijver de klassieke detective verandert in een verhaal waarin geen misdaad of moordenaar meer te bekennen is. Het einddoel van dit vak is de politieke en culturele werkelijkheid van Latijns Amerika op een meer veelzijdige manier te benaderen.

Leerdoelen

 • Het presenteren en schrijven van Cultuur analyses

 • Kritisch leren lezen, kijken en denken

 • Ontwikkelen van film, tekst en beeld analyse technieken

 • Kennis van politieke en cultureele begrippen in het Latijns-Amerikaanse debat.

De vaardigheden die je bij dit vak zult tegenkomen zijn:

 • Problemen oplossen (problemen herkennen-analyseren, oplossingsgericht denken)

 • Analytisch denken (analytische vaardigheden, abstractie, bewijsvoering)

 • Projectmanagement (planning, afbakening, resultaatgerichtheid)

 • Verantwoordelijkheid (eigenaarschap, zelfdiscipline, verantwoordelijke houding t.o.v. eigen project, fouten erkennen)

 • Inzet (toewijding, motivatie, proactieve houding, eigen initiatief).

 • Zelfregulering (zelfstandigheid, zicht op eigen doelen, motieven en capaciteiten)

 • Mondelinge communicatie (spreekvaardigheid, luisteren)

 • Schriftelijke communicatie (schrijfvaardigheid, structureren, samenvatten)

 • Samenwerken (teamwork, ondersteunen, loyaliteit, afspraken nakomen, aanwezigheid)

 • Flexibiliteit (omgaan met veranderingen, leergierigheid, aanpassingsvermogen)

 • Kritisch denken (vragen stellen, aannames controleren)

 • Creatief denken (vindingrijkheid, nieuwsgierigheid, out of the box denken)

 • Integriteit (eerlijkheid, moraal, ethisch handelen, persoonlijke waarden)

 • Interculturele vaardigheden (communicatie met verschillende culturen).

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Werkstuk (maximaal 10 pagina’s): 50%;

 • Take-home tentamen: 40%

 • Participatie: 10%.

Herkansing

Herkansing door middel van een paper (100%).

Weging

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde op basis van deelcijfers. Voldoende met een 6.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Op het eerste college wordt dit bekend en beschikbaar gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. G. Inzaurralde

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Niet van toepassing.