Studiegids

nl en

Onderzoeksmethodologie: Culturele Analyse

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Deel 1: Tijdens deze fase worden de studenten de basistechnieken van het schrijven van een wetenschappelijk stuk bijgebracht. Het werken met bibliografie, naslagwerken, tijdschriften en databases van de Latijns-Amerikaanse literaire kritiek krijgt hier de nadruk.

Deel 2: De voorbereidende stappen voor het schrijven, onder andere van een onderzoekvoorstel, behandeld in het eerste deel, worden tijdens deze fase in praktijk gebracht.

Leerdoelen

 • Het kritisch en analytisch lezen van artikelen en literaire kritiek;

 • Het selecteren, argumenteren en presenteren (schriftelijk en mondeling) van een probleemstelling die de basis kan vormen voor het eindwerkstuk;

 • Het schrijven van een wetenschappelijk stuk dat kan dienen als uitgangspunt voor het eindwerkstuk.

Vaardigheden

 • Problemen oplossen

 • Analytisch denken

 • Projectmanagement

 • Verantwoordelijkheid

 • Inzet

 • Zelfregulering

 • Mondelinge communicatie

 • Schriftelijke communicatie

 • Flexibiliteit

 • Kritisch lezen en denken

 • Creatief denken

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcolleges (2 c/u per week)

Toetsing en weging

 • Werkstuk (maximaal 10 paginas): 40%

 • Mondelinge presentatie: 35%

 • Schriftelijke opdrachten: 25%

.

Herkansing

Als het werkstuk een onvoldoende ontvangt bestaat de mogelijkheid om een keer een gecorrigeerde versie een maand later in te leveren. Daarna zal de eindcijfer definitief vastgesteld. Om deze regel te kunnen toepassen is het wel nodig om de werkstuk op tijd in te leveren. (Zie Tentamenrooster LAS: datum inlevering paper).

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

De literatuur zal gepubliceerd worden de eerste dag van colleges samen met het programma.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis is beschikbaar in Engels en Nederlands

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Dr. A.I. Churampi Ramírez a.i.churampi@hum.leidenuniv.nl

Dr. S.L.A. Brandellero s.l.a.brandellero@hum.leidenuniv.nl

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Studiecoördinator: Tim Sanders

Opmerkingen

Er bestaat aanwezigheidsplicht voor werkcolleges: studenten mogen maximaal 5 colleges missen. De schriftelijke opdrachten die door de afwezigheid niet worden ingeleverd gelden als onvoldoende.