Vanwege de coronamaatregelen kan de onderwijsvorm of tentaminering afwijken. Zie voor actuele informatie de betreffende cursuspagina’s op Brightspace.

Studiegids

nl en

Klassiek Chinees 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

BA1-college Klassiek Chinees 1 of BA1-college Klassiek Chinees keuzevak.

Beschrijving

Dit college is een verdere kennismaking met het Klassiek Chinees, de taal waarin schrijvers, dichters, bestuurders en vele anderen eeuwenlang hebben geschreven. Het college bestaat uit het lezen, ontleden en vertalen van Klassiek Chinese teksten van uiteenlopende genres en periodes. Zo bouw je je karakterkennis verder op, versterk je je beheersing van de grammatica en verbeter je je leesvaardigheid. Ook oefen je in het zelfstandig opzoeken van karakters in woordenboeken.

Leerdoelen

 • kennis van de betekenis(sen) of functie(s) van zo’n 400 karakters

 • beheersing van de Klassiek Chinese basisgrammatica

 • vaardigheid in het ontleden van Klassiek Chinese zinnen

 • vaardigheid in het gebruik van Chinees-Engelse woordenboeken

 • vaardigheid in het vertalen van het Klassiek Chinees naar het
  Nederlands

 • vaardigheid in het vertalen van teksten uit diverse periodes en genres

 • kennis op het gebied van de traditionele Chinese geschiedenis,
  literatuur, cultuur

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege met aanwezigheids- en voorbereidingsplicht.

Aanwezigheidsplicht

Bij dit college geldt een aanwezigheidsplicht. De aanwezigheid van
studenten wordt door de docenten geregistreerd. Wie een bijeenkomst moet
missen, dient dit vooraf aan de docent te melden. Studenten mogen
hoogstens vier bijeenkomsten missen. Wie meer dan vier keer afwezig is
geweest, mag niet meer deelnemen aan de werkgroep, maar wel tentamen
doen. Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de
examencommissie.

Voorbereidingsplicht

Bij dit college geldt een voorbereidingsplicht. Wie een bijeenkomst niet
of onvolledig heeft voorbereid, kan toegang tot de les worden ontzegd.
Bijzondere omstandigheden zijn ter beoordeling aan de docent en dienen
voor aanvang van de les aan de docent te worden gemeld. Een goede
voorbereiding houdt onder meer in dat studenten het lesboek (geen
fotokopie of scan) meenemen naar de les en het huiswerk hebben gemaakt.
Meer uitleg over voorbereiding staat in de cursusbeschrijving.

Toetsing en weging

 • karaktertoets 1 (10%)

 • karaktertoets 2 (10%)

 • tussentoets (30%)

 • eindtoets (50%, herkansing mogelijk bij 5.49 of lager)

De eindtoets moet voldoende zijn om dit college te halen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van de toetsen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht:

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 1. Leiden: Leiden University Press, 2015.

 • Paul van Els. Van orakelbot tot weblog, deel 2. Leiden: Leiden University Press, 2019.

Aanbevolen:

 • Pleco Chinese Dictionary (zie: www.pleco.com)

 • Shih-chiu Liang. Far East Chinese-English Dictionary. Taipei: Far East, 1993.

 • Paul W. Kroll. A Student’s Dictionary of Classical and Medieval Chinese. Leiden: Brill, 2015.

 • D.R. Jonker. Wenyan Partikels. Leiden: Shilin, 2011.

Inschrijven

Studenten worden voor dit college ingedeeld in groepen door de docent en automatisch ingeschreven in uSis.

Contact

Dhr. dr. P. van Els

Opmerkingen

Geen.