Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing Ia: Kanji

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies

Beschrijving

Bij Inleiding Kanji leren studenten Chinese karakters (kanji) lezen en schrijven en vergaren kennis over de geschiedenis van kanji. Er wordt o.a. aandacht besteed aan: de verschillende componenten van de karakters, de leeswijze en de structuur. Studenten zullen een basiskennis opbouwen van ongeveer 200 kanji.

Leerdoelen

Kanji-introductie:

  • Studenten kunnen 200 kanji en combinaties daarvan lezen en schrijven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcolleges

Toetsing en weging

Final Exam 40%
Participation (Assignments, Presentation, Quizzes) 60%

De herkansing heeft dezelfde vorm als het schriftelijk tentamen.

Nabespreking
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Minna no Nihongo Shokyu Kanji I Dai 2-Han Eigoban (Second Edition Kanji I, English Edition, 978-4-88319-683-8).

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. E. Yamamoto MA

Opmerkingen

Bij dit vak wordt veel zelfstudie verwacht.