Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing Ib: Conversatie & Luistervaardigheid

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Hoofdvakstudenten Japanstudies. De student moet het vak Conversatie en luistervaardigheid 1a hebben gehaald.

Beschrijving

Conversatie & Luistervaardigheid is gericht op het verder ontwikkelen van spreek- en luistervaardigheid, en bouwt voort op de vaardigheden opgedaan in Conversatie & Luistervaardigheid 1a. Enkele onderwerpen die aan bod komen zijn:

  • het vertellen wat iemand kan,

  • het vragen en geven van advies,

  • het omschrijven van situaties,

  • het uitleggen wat men wil/bedoelt/van plan is

  • het doen van verzoeken

  • In elke groep, er zijn max 17 studenten.

  • Er zijn 2 contacturen per week. 1 uur= Luisteroefeningen (met een studentassistent) 1 uur= Conversatieoefening (met een docent, i.e., E. Yamamoto)

Leerdoelen

Conversatie & Luistervaardigheid:

  • Studenten kunnen gesprekken voeren over verschillende onderwerpen, verschillende situaties beschrijven, intenties duidelijk maken, verzoeken doen en advies geven.

  • Studenten kunnen grammaticale patronen herkennen en op correcte wijze toepassen in een gesprek.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege

Toetsing en weging

Final Exam 60%
Participation (Assignments, Presentation, Quizzes) 40%

Presentatie (2x): voor minstens 1 van 2 is een voldoende noodzakelijk om het vak te halen. (Bij 2 onvoldoendes of "niet gedaan" wordt er geen eindcijfer toegekend)

De herkansing heeft dezelfde vorm als het mondeling tentamen.

Nabespreking
Indien een student binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag een inzage verzoekt bij de docent, wordt er een nabespreking georganiseerd.

Literatuurlijst

Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honsatsu Kanj-Kana (Main Textbook II Second Edition Kanji Kana), 3A Network, ISBN 978-4-88319-646-3 Minna no Nihongo Shokyu II Dai 2-Han Honyaku.Bunpo Kaisetu Eigoban (Translation & Grammar Notes II in English – Second Edition), 3A Network, ISBN 978-4-88319-664-7

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Mw. E. Yamamoto MA

Opmerkingen