Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing IIa: Kanji

Vak
2020-2021

Toegangseisen

5691VTK1a: Kanji1a en 5691VTK1b: Kanji Ib moeten zijn gehaald. De cursus is alleen toegankelijk voor hoofdvakstudenten Japans.

Beschrijving

Deze cursus is bestemd voor studenten die hun eerstejaars vakken hebben afgerond en dient als basis voor het verder ontwikkelen van taalkundige en (inter)culturele vaardigheden. Studenten die dit onderdeel volgen behoren basale spreek- en luistervaardigheden te hebben, bekend te zijn met grammaticale structuren zoals uitgelegd in deel I & II van Minna no Nihongo. Kanji IIa biedt een gestructureerde benadering voor het onthouden van kanji: er wordt aandacht besteed aan hoe men kanji kan onthouden op basis van radicals, betekenis, en uitspraak, regels voor het maken van antoniemen, etc. De cursus benadrukt de ontwikkeling van het woordenschat door oefening en toepassing binnen verschillende contexten.

Leerdoelen

  • Studenten kunnen kanji structuren op basis van verschillende kenmerken.

  • Studenten kunnen kanji (en kanji-combinaties) gerelateerd aan uiteenlopende onderwerpen lezen en schrijven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en Werkcollege

Toetsing en weging

Quizzes & Assignments: 50%
Project: 20%
Exam: 30%

Herkansing

Exam and Assignment: 100%

Literatuurlijst

Mayumi Oka, et al. Tobira: Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2009. ISBN:978-4-87424-447-0 C0081

Mayui Oka, et al. Tobira: Power Up Your KANJI: 800 Basic Kanji as a Gateway to Advanced Japanese. Tokyo: Kuroshio Publishers, 2010. ISBN:978-4-87424-487-6 C0081

Online: http://tobiraweb.9640.jp

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college.
Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

Dhr. Y. Mori MA

Opmerkingen