Studiegids

nl en

Actieve Taalbeheersing IIb: Teksten

Vak
2020-2021

Toegangseisen

5692VTMTA Taalbeheersing IIa: Teksten IIa Alleen hoofdvakstudenten Japans. Dit is een cursus ALLEEN in BLOK III. Voor studenten die NIET naar Japan gaan is de vervolgcursus in Blok IV Taalverwerving IIc: Productie en Taalbeheersing IIc: Teksten (10 EC).

Beschrijving

Teksten Deze cursus beoogt de vaardigheden van studenten op het gebied van lezen, spreken, luisteren verder te ontwikkelen. Het doel hierbij is om de kennis van studenten te vergroten t.a.v. tekstanalyse en communicatieve, interactieve and culturele gebruiken die van belang zijn voor een effectieve communicatie, en om hun vermogen te ontwikkelen om met groter gemak conversaties te voeren en gesproken Japans te begrijpen. In dit stadium zal de overgang worden gemaakt van tekstboek-japans naar japanse teksten geschreven door en voor Japanners (nama nihongo). Het teksttype dat hierbij centraal zal staan zijn de “私の視点” teksten zoals die in Japanse kranten (Asahi shinbun) te vinden zijn.

Leerdoelen

Studenten zullen leren om: teksten op middenniveau vloeiender te leren lezen en een begin te maken met teksten op gevorderd niveau waarbij in toenemende mate het leren analyseren van een verhaallijn of betoogtrant centraal komt te staan.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Teksten: Midtermtentamen (3 uur) waarin op basis van een korte tekst (2 pagina's) gevraagd wordt passages te vertalen en inhoudelijke vragen te beantwoorden.

Alleen indien de student wel heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen maar daar een onvoldoende voor heeft gehaald, is deze student gerechtigd om aan het hertentamen deel te nemen.

Voor dit vak geldt een participatieplicht (incl. aanwezigheid) van minimaal 83,33%. Dat betekent dus dat de student(e) minimaal 10 van de 12 colleges voorbereid op college aanwezig dient te zijn.

Inzage tentamen: Studenten kunnen binnen 30 dagen na het bekendmaken van de tentamencijfers een afspraak maken met de docent om hun tentamen in te zien.

Literatuurlijst

De ‘nama nihongo’-teksten worden op de Brightspace-site geplaatst.

Inschrijven

Meld je voor dit college op tijd aan via uSis. Niet ingeschreven, betekent geen toestemming tot het volgen van dit college. Zie ook Aanmeldprocedures voor colleges en tentamens voor inschrijvingsdeadlines en meer informatie over in- en uitschrijven voor colleges.

Contact

M.M.E. Buijnsters

Opmerkingen