Studiegids

nl en

Latijn taalverwerving 1 (B/C-groep)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Deze cursus is een verplicht onderdeel van de bachelor Griekse en Latijnse Taal en Cultuur (jaar 1). Studenten met Latijn op eindexamenniveau in hun vooropleiding volgen deze cursus; studenten zonder eindexamen Latijn volgen Latijn taalverwerving 1a.

Keuzevakstudenten met kennis van het Latijn op eindexamenniveau worden gewezen op de colleges Latijn voor iedereen: Hoogtepunten uit de Latijnse literatuur 1 en 2. Daarnaast zijn zij desgewenst toelaatbaar tot Taalverwerving 1 en 2 voor zover er plaats is.

Beschrijving

In dit eerste blok Latijnse taalvaardigheid ligt de nadruk op de beheersing van de Latijnse morfologie en wordt begonnen met de training van de lees- en vertaalvaardigheid. Daartoe worden capita selecta uit Caesar’s De bello Gallico gelezen. Ten slotte wordt alvast een eerste inleiding in de Latijnse syntaxis gegeven (die in blok 2 verder verdiept wordt).

Leerdoelen

Kennis en inzicht

De student beschikt over:

 • elementaire kennis van taalkundige kenmerken van het Latijn (herhaling en verdieping) op het gebied van morfologie, taalontwikkeling en syntaxis. (I.i/vii);

 • elementaire kennis van de Latijnse vocabulaire en stamtijden. (I.i; II.ii)

Vaardigheden

De student leert:

 • elementaire lees- en vertaalvaardigheden: het formuleren van een korte vertaling gelezen en ongelezen stof al dan niet met behulp van woordenboek en commentaren. Met als doel: verhoging van de leessnelheid van het Latijn. (II.i/ii);

 • wetenschappelijke commentaren en tekstedities te gebruiken. (II.i/ii);

 • eenvoudige open vragen over grammaticale en syntactische verschijnselen binnen een Latijnse tekst en over de inhoud van de gelezen stof te beantwoorden. (II.i/ii);

 • actief te participeren in de discussie n.a.v. de op college behandelde teksten. (mondelinge vaardigheden).

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Werkcollege

Toetsing en weging

 • Eindtoets (in de tentamenweek) over vocabulaire, stamtijden en behandelde grammatica, alsmede twee vertaalopdrachten (een geziene en een ongeziene tekst).

Weging

 • Eindtoets 100%.

Herkansing

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Studenten dienen aan te schaffen:

 • G.F. Diercks en N.H.C. Loenen, Kleine Latijnse grammatica (Bussum, meest recente druk);

 • C. Kroon, Inleiding tot de Latijnse syntaxis. Structuur van zin en tekst_ (Amsterdam, meest recente druk);

 • Een goed woordenboek Latijn-Nederlands. Aanbevolen wordt H. Pinkster, Woordenboek Latijn-Nederlands (Amsterdam, meest recente druk).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Contact

Dr. J. Soerink

Dr. S.T.M. de Beer

Opmerkingen

Niet van toepassing.