Studiegids

nl en

Latijn in de Renaissance

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor studenten Griekse en Latijnse taal en cultuur jaar 2.

Beschrijving

Dit college biedt enerzijds een inleiding in de humanistische filologie in de Renaissance en het belang daarvan voor de tekstoverlevering van de klassieke (Latijnse) literatuur, anderzijds vormt het een inleiding in de Latijnse literatuur van de Renaissance zelf.
In het eerste deel zal een aantal belangrijke ontwikkelingen op het gebied van de tekstoverlevering worden besproken, zoals het terugvinden en bestuderen van belangrijke manuscripten, de discussie over goed Latijn en over humanistisch onderwijs. Deze onderwerpen zullen besproken worden aan de hand van teksten van belangrijke humanisten, onder wie Poggio Bracciolini en Lorenzo Valla.
In het tweede deel zal de Latijnse literatuur van de Renaissance (m.n. in Italië) centraal staan, aan de hand van drie literaire genres (epos, satire, lyriek). Deze worden verkend aan de hand van diverse voorbeelden, onder wie Francesco Petrarca, Maffeo Vegio en Desiderius Erasmus. Bij de interpretatie van deze teksten wordt onderzocht hoe deze auteurs zich verhouden tot literaire voorbeelden uit de klassieke oudheid (bv. met behulp van de begrippen imitatio en intertekstualiteit) en welke rol ze speelden in het leven van de 15e en 16e eeuw.

Leerdoelen

Kennis en Inzicht

 • Verwerving van kennis van de belangrijkste humanistische geleerden / schrijvers, hun werken en van de historische context;

 • Inzicht in de ontwikkeling en tekstoverlevering van de Latijnse literatuur in de Renaissance;

 • Inzicht in het culturele proces en onderzoeksterrein van klassieke receptie.

Vaardigheden:

 • Verdieping van de literaire en cultuurhistorische onderzoeksmethoden m.b.t. de Latijnse literatuur;

 • Ontwikkelen van heuristische vaardigheden in een relatief onontgonnen onderzoeksgebied;

 • Het schrijven van een kort essay met gebruik van secundaire literatuur.

Zie voor een overzicht van de algemene academische vaardigheden die studenten bij dit vak leren het leerlijnenoverzicht in de syllabus Academische vaardigheden GLTC.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Hoorcollege

 • Werkcollege

 • Zelfstandige literatuurstudie

Toetsing en weging

Toetsing

 • Kort essay (ca. 1000 woorden)

 • Schriftelijk tentamen, bestaande uit (geziene) vertalingen en open vragen over gelezen primaire en secundaire literatuur

Weging

 • Kort essay: 30%

 • Schriftelijk tentamen: 70%

Het eindcijfer voor de cursus komt tot stand door de bepaling van het gewogen gemiddelde van alle toetsonderdelen, met als aanvullende eis dat er voor het schriftelijk tentamen minstens een 5,0 behaald moet worden.

Herkansing

Beide onderdelen kunnen worden herkanst.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Primaire teksten en secundaire literatuur worden via Brightspace en/of via een leesplank in de UB beschikbaar gesteld. Mogelijk wordt er ook gebruik gemaakt van een e-learning tool (zoals Annotate of Actively Learn).

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Niet van toepassing.

Contact

Dr. S.T.M. De Beer

Opmerkingen

Niet van toepassing.