Studiegids

nl en

Scriptieseminar GLTC

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit college is bestemd voor BA3-studenten GLTC die bezig zijn met hun eindwerkstuk.
Deelname is verplicht. Studenten die niet deelnemen aan dit seminar moeten in het daaropvolgende semester het facultair scriptieseminar volgen.

Studenten die zijn vertraagd en het eindwerkstuk schrijven in semester 1, volgen het generieke facultaire scriptieseminar bij het Expertisecentrum Academische Vaardigheiden (EAV).

Beschrijving

Het scriptieseminar is een integraal onderdeel van de fase waarin het BA-eindwerkstuk wordt geschreven (10 EC in totaal). Het doel van het seminar is een bijdrage te leveren aan het produceren van een goed BA-eindwerkstuk in de tijd die daarvoor staat (280 uur) en in de periode die daarvoor is bedoeld (semester 2 van het derde studiejaar).

In het begin van het semester wordt een aantal instructiesessies bij het schrijven van een eindwerkstuk gegeven (zie collegerooster). Later in het semester presenteren studenten (het onderwerp van) hun eindwerkstuk aan medestudenten.

De docent van het scriptieseminar heeft de rol van procesbewaker.
De student maakt met zijn/haar eerste begeleider afspraken met betrekking tot de planning en begeleiding bij het schrijven en inhoudelijke aspecten van het eindwerkstuk. Deze afspraken worden door de student en de begeleider schriftelijk vastgelegd in het aanmeldingsformulier BA-eindwerkstuk GLTC (zie Schrijven van papers en scriptie). De afspraken betreffen de keuze van het onderwerp van het werkstuk en de fasering van het onderzoek.

Leerdoelen

Het doel van het scriptieseminar is een bijdrage te leveren aan de verwezenlijking van de eindkwalificaties die zijn vastgelegd voor het BA-eindwerkstuk.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing en weging

Niet van toepassing.

Literatuurlijst

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing.

Contact

Dr. C.C. de Jonge

Opmerkingen

Niet van toepassing.