Studiegids

nl en

Paleografie van de Griekse papyrologie 2

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Alleen toegankelijk voor studenten die de cursussen Inleiding Griekse Papyrologie èn Paleografie van de Griekse papyri 1 gevolgd hebben.

Beschrijving

Studenten ontcijferen in gedeeltelijke samenwerking in teksten van originele ongepubliceerde papyri, soms uit de collectie van het Papyrologisch Instituut en wordt onderwezen in het uitgave-klaar maken van een Griekse papyrus.

Leerdoelen

De student kan:

 • zelfstandig Griekse papyri ontcijferen van foto of origineel, onder gebruikmaking van het apparaat papyrologie;

 • handschriften bij benadering dateren;

 • de ontcijferde tekst presenteren volgens de regels van de papyrologische editietechniek.

 • de ontcijferde papyrus mondeling presenteren aan en problemen erin bespreken met de medestudenten

 • zelfstandig onderzoek doen naar de betekenis en/of achtergrond van de ontcijferde tekst

Rooster

Zie ook roosters Colleges voor keuzevakstudenten Griekse en Latijnse taal en cultuur, Keuzevakken Cultuur-Historisch, Papyrologie en Paleografie.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

Toetsing en weging

Toetsing

 • Beoordeling van participatie; er geldt een aanwezigheidsplicht,

 • Presentatie van de ‘eigen’ teksten

 • Tijdig ingeleverde papers (er wordt een schriftelijke 'editie' van de tekst(en) als paper ingediend).

Weging

 • Participatie 40%

 • Presentatie 20%

 • Papers 40%

Herkansing

Schriftelijke opdracht gevolgd door mondeling tentamen.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Opgave door docent.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website.

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Studeren à la carte willen volgen (zonder tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Dr. F.A.J. Hoogendijk

Opmerkingen

Niet van toepassing.