Studiegids

nl en

Cultuurkunde I: Histoire et culture

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Niet van toepassing.

Beschrijving

Inleidend college over belangrijke historische gebeurtenissen in de periode 1789-1968. Aandacht wordt besteed aan maatschappelijke en culturele verschijnselen die voor het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuwen kenmerkend zijn. Gebruik makend van documenten en beelden van die tijd, gaan wij op zoek naar de constructie van de Franse identiteit.

Leerdoelen

Het verwerven van kennis over en inzicht in het Frankrijk van de 19de en 20ste eeuw. Dit college beoogt ook de literaire werken die bij de literatuurcolleges bestudeerd worden in een bredere historische, sociale en culturele context te plaatsen.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege.

Toetsing en weging

Tentamenrooster

Toetsing

  • Schriftelijk midterm tentamen (40%)

  • Schriftelijk eindterm tentamen (40%)

  • Participatie (exposé) (20%)

Weging

Herkansing

Schriftelijk tentamen (100%)

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Wordt nader bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Drs. A.J.M. Mansour-Maslin

Opmerkingen

Niet van toepassing.