Studiegids

nl en

Literatuur: Realisme en Symbolisme (Stromingen 1)

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

De term realisme wordt de eerste plaats gebruikt voor een literatuur- en kunsthistorische periode in de negentiende eeuw. Westerse literaire teksten uit deze periode kenmerken zich door specifieke narratieve technieken, door een specifieke taalopvatting, specifieke motieven en thema’s en een specifieke relatie tot de lezer. Daarnaast wordt de term realisme ook veel ruimer gehanteerd voor de aanduiding van een type tekst of een manier van schrijven die zowel in de negentiende als in de twintigste eeuw aangetroffen wordt, en die in feite tot op de dag van vandaag dominant is.

Dit college zal zich concentreren op het realisme als literatuurhistorische periode en op het aan het realisme verwante naturalisme. Behalve theoretische teksten over het realisme en korte verhalen worden romans besproken van Gustave Flaubert, Charles Dickens, Émile Zola en Charlotte Brontë. Ook behandelen we een toneelstuk van Henryk Ibsen. Het laatste kwart van het college behandelt het laat-negentiende-eeuwse symbolisme, waarin de zintuigen staan centraal staan. We bespreken poëzie van Franse symbolisten als Paul Verlaine en Stéphane Mallarmé en een roman van Joris Karl Huysmans. Daarnaast komen theoretische en literatuurhistorische teksten aan bod die de specifieke kenmerken van deze stroming belichten.

Leerdoelen

Bij afronding van deze cursus:

  • heeft de student kennis van de historische betekenis van het realisme en symbolisme als literaire stromingen en inzicht in zijn stijlprincipes en thematiek;

  • heeft de student kennis van en inzicht in de voornaamste theorieën hierover.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoorcollege

Toetsing en weging

Schriftelijk (eindterm) tentamen

Herkansing en weging

100%

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van het eindcijfer van dit studieonderdeel wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt.
Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Artikelen op Brightspace.
Gustave Flaubert, Madame Bovary (1856)
Charles Dickens, Hard Times (1854)
Henryk Ibsen, Hedda Gabler (1891) Émile Zola, La Bête humaine (1890) (Het Beest in de Mens)
Charlotte Brontë, Jane Eyre (1847)
J.K. Huysmans, À Rebours (1884) (Tegen de Keer)

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informatie over uSis vind je op de website

Voor reguliere hogerejaars bachelor studenten geldt dat zij verplicht zijn zich tijdig in te schrijven via uSis. Voor alle andere studenten geldt dat de inschrijving verloopt via de studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijk vragen omtrent deze cursus kun je contact opnemen met de docent Dr. A.L.B. van Weyenberg

Onderwijsadministratie: Arsenaal
Studiecoördinator: mevr. M.E. Dijkgraaf MA

Opmerkingen

Zie ook de eigen website van de opleiding Film- en literatuurwetenschap