Studiegids

nl en

Die deutsche Sprache: Fundament I

Vak
2020-2021

Toegangseisen

DIt vak is alleen mogelijk voor hoofdvakstudenten.

Beschrijving

Ziel dieses intensiven Seminars ist es, korrekt, frei und flüssig Deutsch sprechen und schreiben zu lernen. Es werden vier Basisfähigkeiten trainiert: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Hierbei wird mit einem Übungsbuch und einer Grammatik gearbeitet; zusätzlich gibt es ein Buch, das beim Üben der Aussprache hilft. Während der Sitzungen wird viel gesprochen und diskutiert. Regelmäßige kleine Tests helfen dabei, den eigenen Fortschritt zu sehen und eventuelle Schwachstellen rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.

Leerdoelen

De studenten

 • hebben een stabiele basiskennis van de Duitse grammatica op B2 niveau

 • beschikken over een woordenschat op B2 niveau

 • beheersen de uitspraak van het Duits op B2 niveau.

Studenten zijn in staat om

 • hun beheersing van het Duits mondeling en schriftelijk onder bewijs te stellen, zowel in voorbereide bijdragen als in spontane interactie

 • de basale structuur van een werkstuk en een mondelinge presentatie op te zetten

 • correcties en feedback op taaluitingen te geven en te ontvangen en ervan te leren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en Weging

Toetsing:
Voorwaarde (zonder cijfer): actieve deelname, tweewekelijkse toetsen (woordenschat en grammatica), zelfstandig werken met oefenmateriaal.

Toetsen (met cijfer):

 • drie van de tweewekelijkse toetsen (getoetste vaardigheden: woordenschat en grammatica)

 • eindtoets: schriftelijk tentamen en mondeling tentamen: presentatie en gesprek (getoetste vaardigheden: schriftelijke en mondelinge productie en interactie)

Weging

 • drie toetsen: 30%

 • schriftelijk tentamen: 40%

 • mondelinge eindtoets: 30%

Het schriftelijk tentamen en de mondelinge eindtoets moeten voldoende zijn.

Herkansing

Het schriftelijk tentamen en de mondelinge deeltoets kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen:

 • Buscha, Anne, Susanne Raven, Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache KOMPAKT B2. Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch. 2., veränderte Auflage (2016). Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN-10: 3941323261 (NB: wij gebruiken de versie “KOMPAKT”; er bestaat ook een uitgebreidere versie)

 • Anne Buscha & Szilvia Szita: B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (2012), Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN-10: 3941323105

Niet verplicht, wel handig (altijd de nieuwste uitgave):

 • Reinke, Kerstin: Einfach Deutsch aussprechen. Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-941323-14-8

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum.

 • Forst Gabriele (2016), Thematische Woordenschat van het Duits - nieuwe editie. Almere.

Naslagwerken (altijd de nieuwste editie):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Overige info zal via Brightspace bekend worden gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.
Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Niet van toepassing

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij drs. L. Krul

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal of de coordinator of studies voor vragen

Opmerkingen

-