Studiegids

nl en

Krise und Kritik: Literatur von 1914 bis 2015

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Voor niet-studenten Duits: goede passieve kennis van het Duits

Beschrijving

Zwei Weltkriege, ein geteiltes Deutschland, der Fall der Mauer und über eine Million Flüchtlinge allein im Jahr 2015 – Krisen gab und gibt es in der neuesten deutschen Geschichte viele. Sie werden nicht nur in politischen Debatten und Talkshows diskutiert und prüfend beurteilt (Kritik), sondern auf eine sehr spezifische (ästhetische) Art auch in der Literatur.
Daneben werden in der Literatur viele andere Themen behandelt, die für die menschliche Existenz bedeutend sind.
In diesem Seminar beschäftigen wir uns mit der Kultur des gegenwärtigen Deutschland, das wir 1914 beginnen lassen.
Ausgangspunkt ist eine integrierte Sicht auf Kultur-/Sozialgeschichte (die aktuelle kulturelle, politische und soziale Struktur des deutschen Sprachgebiets), mit einem besonderen Akzent auf Literaturgeschichte. Im Vordergrund steht die Verortung von Texten in ihrem Kontext. Faktenkenntnisse aus den Handbüchern haben dabei eine unterstützende Funktion. Es wird erwartet, dass der/die Studierende im Selbststudium zwei Handbücher durcharbeitet (Beutin und Müller), deren Lektüre in den Seminarsitzungen begleitet wird. In den Sitzungen kann gezielt auf einzelne Themen zurückgegriffen werden.
Des weiteren werden literarische Texte und öffentliche Debatten besprochen.

Onderdeel van deze cursus zijn de bijeenkomsten over Academische Vaardigheden (argumentatieleer en beoordeling wetenschappelijke bronnen) die worden verzorgd door het EAV

Leerdoelen

De studenten

 • hebben kennis van en inzicht in de belangrijkste literaire ontwikkelingen in de periode 1914-heden;

 • hebben kennis van en inzicht in een exemplarisch corpus van primaire teksten;

 • kunnen hun kennis van en inzicht in literaire ontwikkelingen in de brederesociaal-politieke context van genoemde periode plaatsen;

 • zijn in staat op een elementair niveau een literatuur-/cultuurwetenschappelijk begrippenapparaat in te zetten bji het analyseren en contextualiseren van genoemde teksten;

 • zijn in staat de verworven kennis en opgedane inzichten in een mondeling tentamen in adequaat Duits weer te geven.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

Hoor- en werkcollege

Studielast

Totale studielast 140 uur

 • Colleges: 13 × 2 uur = 26 uur

 • Bijeenkomsten BA1 mentoraat: zes tweewekelijkse bijeenkomsten van 2 uur = 12 uur

 • Voor- en nabereiding = 79 uur

 • Voorbereiding tentamen: 22 uur

 • Tentamen: 1 uur

Toetsing

 • Verplicht, zonder cijfer: mondelinge groepsopdrachten tijdens de colleges

 • Schriftelijke individuele verslagen van groepsopdrachten: 30%

 • Mondeling tentamen van 20 minuten aan het eind van het semester: 70%

Compensatie tussen de onderdelen is mogelijk, maar het mondeling tentamen moet voldoende zijn (5,5 of hoger), evenals het eindcijfer.

Alleen het mondeling tentamen kan worden herkanst.

Nabespreking van de uitslag van het tentamen volgt onmiddellijk na het tentamen. Mocht er op een later tijdstip behoefte zijn aan nog een nabespreking en de student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag, wordt dit binnen twee weken na het ontvangen verzoek georganiseerd.

Literatuur

 • Wolfgang Beutin u.a., Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart: Metzler. Nieuwste druk

 • Dirk Michel u.a., Duden – Deutsche Geschichte. Mannheim: Dudenverlag. Nieuwste druk

 • Heinrich Böll: Wo warst du, Adam? (1951)

 • Peter Handke: Publikumsbeschimpfung (1966)
  De overige te bestuderen primaire literatuur wordt via Brightspace beschikking gesteld.

Aanmelden

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelding voor A la carte en contractonderwijs

Aanmelden A la Carte. Aanmelden Contractonderwijs.

Contact

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal of de coordinator of studies voor vragen.