Studiegids

nl en

Die deutsche Sprache: Fundament II

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Succesvolle afronding van de cursus Fundament I.

Beschrijving

Dieses Seminar setzt das Seminar Fundament I fort. Das Ziel ist, korrekt, frei und flüssig Deutsch sprechen und schreiben zu lernen. Es werden vier Fähigkeiten trainiert: Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen. Hierbei wird mit einem Übungsbuch und einer Grammatik gearbeitet; zusätzlich gibt es Hilfen zur Aussprache. Während der Sitzungen wird viel gesprochen und diskutiert. Regelmäßige kleine Tests helfen dabei, den eigenen Fortschritt zu sehen und individuelle Schwächen rechtzeitig zu erkennen und zu beheben.

Leerdoelen

De studenten

 • hebben een stabiele basiskennis van de Duitse grammatica op B2+ niveau

 • beschikken over een woordenschat op B2+ niveau

 • beheersen de uitspraak van het Duits.

Studenten zijn in staat om

 • hun beheersing van het Duits mondeling en schriftelijk onder bewijs te stellen, zowel in voorbereide bijdragen als in spontane interactie

 • correcties en feedback op taaluitingen te geven en te ontvangen en ervan te leren.

Rooster

Kijk op MyTimetable.

Onderwijsvorm

 • Werkcollege

 • Zelfstudie

Toetsing en weging

Toetsing:
Voorwaarde (zonder cijfer): actieve deelname, tweewekelijkse toetsen (woordenschat en grammatica), zelfstandig werken met oefenmateriaal.

Toetsen (met cijfer) en weging

Toetsen (met cijfer):

 • driewekelijkse toetsen (woordenschat en grammatica)

 • eindtoets: essay (1500 woorden)

 • mondeling tentamen: presentatie en gesprek (schriftelijke en mondelinge productie en interactie)

Weging:

 • driewekelijkse toetsen: 30%

 • essay: 40%

 • mondelinge tentamen: 30%

Het essay en het mondelinge tentamen moeten voldoende zijn.

Herkansing:
Het essay en de mondelinge deeltoets kunnen worden herkanst.

Nabespreking tentamen
Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

Verplicht aan te schaffen

 • Anne Buscha, Susanne Raven & Szilvia Szita: Erkundungen Deutsch als Fremdsprache KOMPAKT C1 (2016). Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN-13:978-3-941323-24-7

 • Anne Buscha & Szilvia Szita: B-Grammatik. Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache (2012). Leipzig: Schubert-Verlag. ISBN: 978-3-941323-10-0 (deelnemers aan Fundament I hebben dit boek al in hun bezit)

Niet verplicht, wel handig:

 • Reinke, Kerstin: Einfach Deutsch aussprechen. Leipzig: Schubert Verlag. ISBN 978-3-941323-14-8

 • Cate, Abraham P. ten/ Lodder, Hans G. / Kootte, Andre (2007), Deutsche Grammatik. Eine kontrastiv deutsch-niederländische Beschreibung für den Fremdsprachenerwerb. Bussum.

 • Forst Gabriele (2016), Thematische Woordenschat van het Duits - nieuwe editie. Almere.

Naslagwerken (altijd de nieuwste uitgave):

 • Duden: Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 2: Das Stilwörterbuch, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 8: Die sinn- und sachverwandten Wörter, Wörterbuch der treffenden Ausdrücke, Mannheim u.a.

 • Duden Bd. 9: Richtiges und gutes Deutsch, Wörterbuch der sprachlichen Zweifelsfälle, Mannheim u.a.

Overige info of opdrachten zal via Brightspace worden bekend gemaakt.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informative over uSis is te vinden op Nederlands en English

Aanmelden Studeren à la carte en Contractonderwijs

Informatie voor belangstellenden die deze cursus in het kader van Contractonderwijs willen volgen (met tentamen), oa. over kosten, inschrijving en voorwaarden.

Contact

Voor inhoudelijke informatie kan je terecht bij mw. drs. L. Krul

Voor praktische vragen kun je je wenden tot het secretariaat van de Opleiding Duitse taal en cultuur. Dit valt onder de Onderwijsadministratie Student administration Arsenaal mail: osz-oa-arsenaal@hum.leidenuniv.nl of de coordinator of studies voor overige vragen.

Opmerkingen

Niet van toepassing.