Studiegids

nl en

Swahili 1

Vak
2020-2021

Toegangseisen

N.v.t.

Beschrijving

Het Swahili is de handelstaal van Oost-Afrika dat een lange en fascinerende geschiedenis heeft. Het wordt door meer dan 80 miljoen mensen gesproken.
Bij Swahili 1 behandelen we de basisgrammatica van het Swahili en bouw je een behoorlijke woordenschat op. De grammatica wordt door middel van minitutorials uitgelegd die je thuis als voorbereiding bekijkt. Hierdoor hebben we tijdens de colleges veel tijd voor de toepassing van de taal. We oefenen de spreekvaardigheid door middel van beeldmateriaal, rollenspelen en muziek. Aan het einde van het eerste semester ben je in staat om eenvoudige teksten te lezen en te communiceren over eenvoudige en alledaagse zaken.

Leerdoelen

Spreken : A1/A2
Luisteren : A1/A2
Lezen : A2
Schrijven : A1/A2

EAV-colleges: leren studeren o.a. met gebruik van geheugentechnieken.

Rooster

Kijk op MyTimetable

Onderwijsvorm

Werkcollege.

Toetsing en weging

Actieve participatie tijdens de colleges en werkopdrachten 20%
Schriftelijk eindtentamen 40 %
Mondeling tentamen 20 %
Luistervaardigheid 20%

Herkansing

-

Nabespreking tentamen

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuurlijst

  • Schipper, Tirza. 2014.Tuongee Kiswahili - Swahili course. Dit Engelstalige cursusboek is bij het eerste college te verkrijgen.

  • Aanvullende leerstof wordt tijdens de colleges uitgedeeld of wordt op Brightspace gezet.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht.

Algemene informatie over uSis vind je op de website

Inschrijven voor vakken en tentamens

Aanmelding voor Studeren à la carte en Contractonderwijs

Aanmelden Studeren à la carte.
Aanmelden Contractonderwijs.
Niet van toepassing.

Contact

Mw. drs. T.I.D. Schipper

Studiecoördinator: A.J. de Koning MA

Onderwijsadministratie: Reuvensplaats

Opmerkingen

-