Studiegids

nl en

Beroemde Boeken

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is vierentwintig (24), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit hoorcollege staan dertien beroemde boeken in handschrift en druk centraal, als sprekende voorbeelden van het boek als medium voor tekstuele kennisoverdracht. Aan de hand van deze titels wordt de wisselwerking belicht die bestaat tussen het boek en bredere culturele en maatschappelijke ontwikkelingen in de (voornamelijk Westerse, moderne) geschiedenis. Aan bod komen onder meer de volgende onderwerpen: de ontwikkeling van het fysieke boek van gedrukt tot digitaal medium; de geschiedenis van het lezen; de rol van het boek in de kennis-samenleving; en aspecten van de boekwetenschap als discipline in de humaniora.

Leerdoelen

Studenten:

  • Verwerven kennis van boekwetenschap als geesteswetenschappelijke discipline;

  • Verwerven inzicht in de rol van het boek in de vroegmoderne Europese geschiedenis;

  • Doen specifieke kennis op over de context van dertien boektitels;

  • Leren boekwetenschappelijke terminologie in literatuur te verwerken en actief te gebruiken in opdrachten.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

Twee uur hoorcollege per week en zelfstandige literatuurstudie

Toetsing

Essay in de studieweek (25%), schriftelijk tentamen met open vragen en essayvragen (75%).

Weging

Het eindcijfer van de cursus komt tot stand door de bepaling van een gewogen gemiddelde op basis van de twee deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde componenten als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

Uiterlijk bij het bekendmaken van de uitslag van het tentamen wordt aangegeven op welke wijze en op welk tijdstip de nabespreking van het tentamen plaatsvindt. Er wordt in ieder geval een nabespreking georganiseerd indien een student hiertoe verzoekt binnen 30 dagen na bekendmaking van de uitslag.

Literatuur

  • Literatuur online beschikbaar.

  • Marieke van Delft & Clemens de Wolf (eds.), Bibliopolis: Geschiedenis van het gedrukte boek in Nederland (Zwolle: Waanders / Den Haag: Koninklijke Bibliotheek: 2003). Dit handboek is ook volledig en vrijelijk online beschikbaar via Bibliopolis.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

F.E.W. Praal MA

Studiecoördinator Media Studies

Opmerkingen

Deelname aan alle bijeenkomsten van deze cursus is verplicht. Bij zwaarwegende redenen is het mogelijk, na voorafgaand overleg met en na toestemming van de docent, één bijeenkomst te missen.
Wie bij een college van twee blokken (in de regel 13 weken) twee keer afwezig is, moet in overleg met de docent een aanvullende opdracht maken. Drie keer absentie betekent in de regel uitsluiting van het college.