Studiegids

nl en

Van Gutenberg tot Google

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Dit onderdeel is alleen toegankelijk voor studenten die zich hebben ingeschreven voor de BA Minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is vierentwintig (24), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit hoor en werkcollege wordt aandacht besteed aan een aantal centrale thema’s van de boekwetenschap, zoals de ontwikkeling van letter en schrift, technologische veranderingen, typografische vormgeving, organisatie van het boekenbedrijf, het auteurs- en kopijrecht en de historiografie van het vakgebied

Leerdoelen

Het centrale doel van de cursus is om inzicht te verwerven in de theorie en praktijk van de boekwetenschap.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

  • Hoorcollege

  • Werkcollege

  • Zelfstandige literatuurstudie

  • Excursie

Toetsing

Tussentijdse opdracht en essay. De tussentijdse opdracht vormt een voorbereiding op het essay.

Weging

Het eindcijfer wordt volledig bepaald door het essay.

Herkansing

Indien van toepassing wordt de deadline voor de herkansing vastgesteld in overleg met de docent.

Inzage en nabespreking

n.v.t.

Literatuurlijst

Actuele informatie over de literatuur wordt via Brightspace beschikbaar gesteld.

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

Dr. P.A.F. Verhaar

Studiecoördinator Media Studies