Studiegids

nl en

Uitgeven Anno Nu

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Het vak kan alleen gevolgd worden als onderdeel van de minor Boek, boekhandel en uitgeverij. Het maximum aantal deelnemers aan de minor is vierentwintig (24), plaatsing gebeurt op volgorde van inschrijving.

Beschrijving

In dit werkcollege komen de basisprincipes van de moderne uitgeverijpraktijk aan de orde. Onderwerpen die aan bod komen, zijn onder meer: definities van uitgeven; selectie van materiaal; het redactieproces; marketing en sales; de economie van het uitgeven en de boekverkoop; de transitie van p- naar e-boek; en de promotie van het lezen van boeken.

Leerdoelen

Studenten:

  • Verwerven kennis van de uitgeverijpraktijk in Nederland;

  • Verwerven kennis over de partijen in de Nederlandse ‘wereld van het boek’;

  • Krijgen inzicht in de conceptuele rol van het boek in de moderne maatschappij;

  • Leren omgaan met professionele terminologie in secundaire literatuur;

  • Verwerken hun kennis en inzicht aantoonbaar in geschreven praktijkopdrachten.

Rooster

Zie rooster op de website

Onderwijsvorm

  • Werkcollege

Toetsing

Zeven papers, in te leveren gedurende de cursus.

Weging

Het eindcijfer voor het vak is een gewogen gemiddelde van de zeven deelcijfers.

Herkansing

De herkansing bestaat uit dezelfde componenten als de eerste kans.

Inzage en nabespreking

n.v.t

Literatuurlijst

Literatuur wordt kort voor aanvang van de cursus vastgesteld uit zeer actueel materiaal uit vak en wetenschap. Dit is vrijelijk beschikbaar; de docent post links via Brightspace

Inschrijven

Inschrijven via uSis is verplicht. Algemene informatie over Usis vind je op de website. Bij problemen met inschrijven voor vakken kan men het secretariaat raadplegen; mail naar: Onderwijsadministratie Arsenaal

Contact

F.E.W. Praal MA

Studiecoördinator Media Studies