Studiegids

nl en

Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie

Vak
2020-2021

Let op

  • Al het psychologie-onderwijs (bachelor en master) in semester 2 van 2020-2021 wordt online aangeboden, inclusief toetsing.

  • Indien het veilig en mogelijk is, kunnen er aanvullende fysieke bijeenkomsten plaatsvinden in het gebouw. Aanwezigheid hierbij zal echter geen vereiste zijn om vakken van semester 2 succesvol af te ronden.

  • De online bijeenkomsten (met name verplichte werkgroepen en tentamens) zullen op de reguliere Nederlandse tijden plaatsvinden.

  • Brightspace zal per cursus tijdig informatie verschaffen over onderwijsvorm en toetsing, afgestemd op de mogelijkheden die zich op dat moment aandienen. Onder Corona-omstandigheden is de informatie op Brightspace bepalend, ook als die niet overeenkomt met de informatie in de Studiegids.

Toegangseisen

geen

Beschrijving

Deze cursus biedt een inleiding op de klinische en gezondheidspsychologie en de hierbij relevante persoonlijkheidspsychologie.
De klinische psychologie omvat de kenmerken, oorzaken en therapie van psychopathologie. De gezondheidspsychologie richt zich op gezondheidsbevordering en de psychologische kenmerken, oorzaken en therapie van lichamelijke klachten en ziektes.

Leerdoelen

  • Verwerven van kennis over diagnostiek, etiologie en behandeling van de belangrijkste vormen van psychopathologie, van lichamelijke aandoeningen en bevordering van gezondheidsgedrag;

  • Verwerven van basale kennis rond de persoonlijkheidstheorieën die het meest van belang zijn voor begrip van psychopathologie en gezondheidsproblemen;

  • Ervaring opdoen met het opstellen en uitvoeren van een wetenschappelijk verantwoord gedragsveranderingsprogramma en het presenteren van informatie.

Rooster

Kijk op de roosterwebsite voor de roosters van je hoorcolleges, werkgroepen en tentamens. Je vindt hier ook de inschrijfcodes per studieonderdeel. Roosters Psychologie

Inschrijven

Cursus

Eerstejaarsstudenten zijn automatisch ingeschreven voor de cursus, maar moeten zich wel zelf aanmelden voor het tentamen.
Andere studenten moeten zich niet alleen zelf inschrijven voor het tentamen, maar ook voor alle hoorcolleges en werkgroepen.

Tentamen

Studenten kunnen zich vanaf 100 tot 10 kalenderdagen voor een tentamen inschrijven in uSis. Wie zich niet tijdig inschrijft, kan niet meedoen aan het tentamen.

Zie: Inschrijving bachelorvakken en tentamens.

Onderwijsvorm

8 hoorcolleges van 2 uur (weblectures beschikbaar).
8 werkgroepen van 2 uur (aanwezigheid verplicht).

Aanwezigheid bij de werkgroepen is verplicht. In geval van overmacht mogen maximaal 2 bijeenkomsten worden gemist. Indien men afwezig is bij de bijeenkomst waarbij men zelf moet presenteren leidt dit tot 2 punten aftrek op dit deelcijfer. Te laat komen (>10 min) wordt als afwezig gezien.

Toetsing

De colleges worden afgesloten met een tentamen dat bestaat uit circa 90 twee-keuzevragen (70% van het eindcijfer).
De werkgroepen worden afgesloten met een werkgroepcijfer (30% van het eindcijfer).
Compensatie is mogelijk indien tentamencijfer en werkgroepcijfer beiden ≥5.0 zijn.

Het werkgroepcijfer wordt opgebouwd uit 0,25 huiswerkopdrachten, 0,25 presentatie en 0,5 eindpaper.
Huiswerkopdrachten en presentatie kunnen niet herkanst worden. Indien het werkgroep eindcijfer < 5.0 kan een herkansingsopdracht worden gemaakt die het eindpaper cijfer vervangt.

De literatuur voor het tentamen is het volledige en vernieuwde ‘Custom Published Book’ (Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology (1st edition), Leiden University Custom Edition 2018, McGrawHill) (ISBN 978-1526869951) en de slides van de colleges.
De inhoud van dit boek is gelijk aan de 5e editie van dit boek uit 2017. Het verschil is dat in de vernieuwde versie een link naar een digitale leeromgeving is opgenomen om bestudering van de literatuur en voorbereiding op het examen te vergemakkelijken.
Het boek van K. Pryor en de syllabus zijn geen onderdeel van het tentamen.

Het instituut hanteert vaste regels rond cijferberekening en verplichte aanwezigheid en volgt tevens het beleid van de Faculteit der Sociale Wetenschappen om, met behulp van software, werkstukken van studenten systematisch op plagiaat te controleren. Bij het constateren van fraude worden disciplinaire maatregelen genomen. Studenten worden geacht de informatie over deze drie onderwerpen te kennen.

Inzage in het tentamen vindt plaats op een plenaire bijeenkomst enige weken na het tentamen (datum wordt op het tentamen bekend gemaakt).

Literatuur

1) Persoonlijkheids, Klinische en Gezondheidspsychologie: Custom Published Book’ (Introduction to Personality, Clinical & Health Psychology (1st edition). Leiden University Custom Edition 2018, McGrawHill (ISBN 978-1526869951).
NB: De literatuur voor deze cursus is onder meer een zgn. ‘Custom Published Book’ – een selectie van hoofdstukken uit drie boeken, dat door de uitgever speciaal voor deze cursus is gedrukt. Dat scheelt aanzienlijk in de aanschafprijs. Het Custom Published Book’ voor PKG is verkrijgbaar bij de boekenshop van Labyrint (ISBN 978-1526869951). Uiteraard kunt u ook de drie boeken aanschaffen waaruit het Custom Book is samengesteld. Deze zijn: Larsen & Buss (2017), Personality Psychology, 2nd revised edition (ISBN 9780077175177), Nolen-Hoeksema (2016), Abnormal Psychology, 7th edition (ISBN 9781259254604), and Taylor (2018), Health Psychology, 10th edition (ISBN 9781259870477).

Voor de werkgroepen wordt daarnaast dit boek voorgeschreven:
2) K. Pryor. Don’t shoot the dog: The New Art of Teaching and Training [Paperback] Ringpress Books; 3rd edition (2006). ISBN-13: 978-1860542381

Syllabus voor de werkgroepen is beschikbaar via Blackboard

Contact