Studiegids

nl en

Thema Overstijgende Opdracht Patiënt

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema's masteropleiding Farmacie

Beschrijving

Met de thema overstijgende opdracht (TOO) jaar 1 krijg je meer inzicht in het leven van een patiënt met een chronische aandoening en het chronisch gebruiken van medicijnen. Je ervaart de zorg en de rol van de apotheker door de ogen van de patiënt. De opdracht wordt uitgevoerd in verschillende fasen door de thema’s van het eerste jaar van de masteropleiding heen. Vanaf het medisch thema HVZ mag je zelf de momenten kiezen wanneer je aan deze opdracht werkt. De opdracht wordt afgesloten met een symposium aan het begin van het nieuwe studiejaar. Tijdens dit symposium deel je ervaringen, reflecties op de geleverde zorg en je visie op de rol van de apotheker van de toekomst.

Leerdoelen

Deze opdracht helpt je om je beter in te leven en empathie te tonen voor de situatie en gevoelens van de chronisch zieke patiënt. Deze opdracht draagt bij aan je ontwikkeling van je professionele identiteit als apotheker. Daarbij vorm je een visie over jouw toegevoegde waarde als toekomstig apotheker.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Naast het kennismakingsgesprek dient er tenminste één consult met de apotheker en één consult met een voorschrijver te worden bijgewoond. Van deze gesprekken dienen reflectieverslagen te worden gemaakt met bijbehorende presentatie. Tijdens het symposium worden de ervaringen middels enkele presentaties gedeeld.

Toetsing en weging

Op het ingeleverde reflectieverslag volgt kwalitatieve feedback. De opdracht met de presentatie voor het symposium wordt beoordeeld met een onvoldoende/voldoende/ruim voldoende/goed/uitmuntend. De ECTS worden toegekend als de geheimhoudingsverklaring van de patiënt, alle reflectieverslagen zijn ingeleverd, de opdracht met de presentatie met minstens een voldoende is beoordeeld en de student aanwezig is geweest bij het TOO-symposium.

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.” *

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Zie studentenwebsite.

Contact

Via Farmacie.TOO1@lumc.nl

Opmerkingen