Studiegids

nl en

Oncologie

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema's Masteropleiding Farmacie

Beschrijving

In het medisch thema Oncologie wordt in de VVV-weken de top 5 aan meest voorkomende typen kanker bij mannen en vrouwen behandeld. Je richt je hierbij op de pathofysiologie, incidentie, beloop en behandeling van deze aandoeningen en verdiept je in de farmacologie van de verschillende antitumor behandelingen. Daarnaast wordt aandacht besteed aan VTGM van risicovolle stoffen en verdiep je je in de kwaliteitsaspecten die daarbij een rol spelen.
Tijdens de coschapweken leer je de opgedane materie uit de VVV-weken in praktijk toepassen. Ook neem je specifieke processen onder de loep en volg je een patiënt bij zijn bezoek aan de dagbehandeling. De financiering van de oncologische zorg komt uiteraard ook aan bod. Tot slot krijg je ook onderwijs over palliatieve zorg en euthanasie, waarbij ethiek een belangrijke plaats inneemt.

Leerdoelen

Na afloop van dit thema kan de student:

 • De principes van de verschillende medicamenteuze antikankerbehandelingen uitleggen;

 • De pathofysiologie, incidentie, beloop en medicamenteuze behandeling van veel voorkomende oncologische aandoeningen uitleggen;

 • Kwaliteitsparameters bij het voortoediening gereed maken van risicovolle stoffen uitleggen en beoordelen;

 • Nieuwe aangrijpingspunten van farmaca voor de behandeling van kanker benoemen;

 • In algemene lijnen de productie en toepassing van therapeutische eiwitten en ATMP’s omschrijven;

 • Maatschappelijke problemen omtrent de financiering van de oncologische zorg benoemen;

 • Maatregelen voor kostenbeheersing van de farmaceutische zorg benoemen;

 • Reflecteren op persoonlijke waarden rondom levenseindeproblematiek en op de kernwaarden van de apotheker aan de hand van casuïstiek.

Rooster

Zie de website van de onderwijsroostering.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn VVV-weken wat staat voor: voorbereiden, verwerken en verdiepen. Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs, waarin de volgende onderwijsvormen worden gebruikt:

 • hoorcollege;

 • responsiecollege;

 • werkgroep;

 • werkcollege;

 • zelfstudie;

 • zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met zeven loop je farmaceutische coschappen in de poliklinische apotheek of ziekenhuisapotheek en verschillende afdelingen in het ziekenhuis. De achtste week verdiep je je in innovatieve geneesmiddelen, onderzoek naar nieuwe antikankergeneesmiddelen en statistiek-onderwijs. Week negen staat met name in het teken van reflectie en toetsing.

Tijdens de farmaceutische coschappen zijn er wekelijks één of twee terugkomdagen die bestaan uit een praktijkreflectie en afwisseling in cursorisch onderwijs met bovengenoemde onderwijsvormen. De dagen dat er géén cursorisch onderwijs is, dien je te gebruiken voor zelfstudie en het uitwerken van opdrachten.

Toetsing en weging

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:
1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit:
a. deeltoets (gesloten vragen) . Hiermee worden maximaal 25 punten behaald
b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding

 1. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap

 2. Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.

Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt.

De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn.

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.”

*

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets via Blackboard gecommuniceerd.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Informatie over aanmelden voor onderwijs is te vinden op het studentenportaal op de pagina’s van de Master Farmacie.

Contact

Via farmacie.ONC@lumc.nl

Opmerkingen