Studiegids

nl en

Gezin en Geneesmiddel

Vak
2020-2021

Toegangseisen

Zie Ingangseisen thema's Masteropleiding Farmacie

Beschrijving

Het thema Gezin en Geneesmiddel draait om de farmacotherapie van de mensen binnen het gezinssysteem. In de eerste week maak je je de hormoonhuishouding van de man en vrouw van jong tot oud eigen. Je gaat vervolgens aan de slag met het aanleren van de farmacotherapie bij verschillende aandoeningen, die voorkomen in de gynaecologie, pediatrie en voortplantingsgeneeskunde. Hierbij spelen ook de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en bij kinderen een belangrijke rol. Naast aandoenings- en geneesmiddelkenmerken, ga je tijdens dit medisch thema ook aandacht besteden aan de invloed van patiëntkenmerken op het geneesmiddelgebruik. Naast het gezin staat het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen buiten de registratie centraal.

Leerdoelen

Na het voldoende afsluiten van dit thema:

  • Leg je de pathofysiologie en farmacotherapie van verschillende aandoeningen in de gynaecologie, pediatrie, en voortplantingsgeneeskunde uit;

  • Betrek je de farmacokinetiek en farmacodynamiek tijdens de zwangerschap, bij lactatie en kinderen in het farmacotherapeutisch advies;

  • Voer je een consult uit bij een lastige casus en ben je in staat schriftelijk goed te communiceren op patiëntniveau;

  • Omschrijf je de consequenties voor de praktijk voor het voorschrijven en afleveren van geneesmiddelen buiten de registratie.

Rooster

Het rooster kun je vinden op de LUMC roostersite of op de LUMC rooster app.

Onderwijsvorm

Het thema bestaat uit negen weken. De eerste twee weken van het thema zijn de VVV-weken (voorbereiden, verwerken en verdiepen). Deze twee weken bestaan uit fulltime cursorisch onderwijs en dienen al basis om te starten aan de farmaceutische coschappen. Tijdens deze weken worden de volgende onderwijsvormen gebruikt: hoorcollege, responsiecollege, werkcollege, werkgroep, zelfstudie en zelfstudieopdracht.

In week drie tot en met acht loop je farmaceutische coschappen in de apotheek. Tijdens deze weken zijn per week twee terugkomdagen op de universiteit ingepland. Deze dagen bevatten een praktijkreflectie en cursorisch onderwijs in een van bovengenoemde onderwijsvormen.
De laatste week van een thema is de reflectie- en toetsweek (RTW, week negen).

Toetsing en weging

Het eindoordeel van het thema bestaat uit:
1. 60% schriftelijke toetsing (maximaal 100 punten) bestaande uit:
a. deeltoets (gesloten vragen). Hiermee worden maximaal 25 punten behaald
b. eindtoets (open vragen) Hiermee worden maximaal 75 punten behaald
Het hertentamen van de schriftelijke toetsing beslaat de studiestof van de deeltoets en de eindtoets tezamen, in een vergelijkbare verhouding.
2. 35% eindbeoordeling farmaceutisch coschap
3. Aanwezigheid tijdens kleinschalig onderwijs (praktijkreflecties, werkgroepen, practica en mentoraat) is verplicht. Aanwezigheid bij minimaal 80% van het kleinschalig onderwijs leidt tot 0,5 punt voor het eindoordeel van het thema.
Bij te laat inleveren van opdrachten dient een extra opdracht te worden gemaakt.
De totale schriftelijke toetsing, alsmede de eindbeoordeling van de praktijk, moeten beide met minimaal een voldoende (5,5 of hoger) beoordeeld zijn.

*“Vanwege corona zullen in principe de schriftelijke toetsen online plaatsvinden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van online proctoring.” *

Nabespreking

De nabespreking wordt in principe binnen vier studieweken na de eindtoets gehouden. Meer informatie over datum en tijdstip wordt voorafgaand aan de eindtoets gecommuniceerd.

Literatuurlijst

Voor de volledige literatuurlijst, zie de kernboekenlijst Farmacie.

Inschrijven

Zie studentenwebsite.

Contact

Via farmacie.GG@lumc.nl

Opmerkingen